РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > РиталРитал, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РиталRITTAL Flat PLS: Тествана с апаратура за ниско напрежение вече и до 5500 ампера С новата Flat PLS Ритал раз-шири своята гама от Ri4Power типово изпитани системи за ниско напрежение, разработена да поддържа апаратура до 5500 А. Тази иновация впечатлява както с високото си ниво на гъвкавост и лесна инсталация, така и с нейната ефективна защита срещу случаен контакт, който би довел до късо съединение. В електрораз-пределителните табла, част от Ri4Power, PLS системата се интегрира, както като фор-ма 1, така и в по-високите фор-ми 2/4. Ритал е разработил ти-пово тествани конфигурации за повечето известни произво-дители на прекъсвачи като ABB, Siemens, Schneider,Mitsubishi, Moeller и др. Ритал ЕООД София, бул. ”Искърско шосе” №7, жк. ”Дружба”-1, Търговски комплекс „Европа” П.К. 1592 Тел./факс: +359 (2) 889 0055, 889 0056, 979 4983, е-mail: office@rittal.bg, web: www.rittal.bg

Top