Росица Георгиева, ЮМО България: Най-големият ни капитал е доверието на клиентите

Начало > Измервателна техника > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 6/2016 > 27.09.2016

Росица Георгиева, ЮМО България: Най-големият ни капитал е доверието на клиентите | Инженеринг ревю, снимка 1
Росица Георгиева, ЮМО България: Най-големият ни капитал е доверието на клиентите

Росица Георгиева,
управител на ЮМО България, пред сп. Инженеринг ревю

Г-жо Георгиева, бихте ли представили накратко дейността на ЮМО?
ЮМО е сред водещите производители в областта на индустриалните сензори и техниката за автоматизация.

Компанията разработва и произвежда датчици и уреди за измерване, регулиране, контрол и регистриране на температура, налягане, влажност, ниво, разход, рН, редокс, проводимост, разтворен кислород, хлор, хлорен диоксид и мътност на течности.

Какво включва продуктовата гама на ЮМО?
Продуктовата гама на ЮМО обхваща аналитична техника, преобразуватели на налягане, диференциално налягане, манометри и съответните приспособления, стрелкови термометри (биметални и манометрични), термостати, термодвойки, термосъпротивления, преобразуватели на температура, датчици за влажност, скорост на въздух, едно- и многоканални регулатори, контролери, показващи и регистриращи уреди, разходомери, нивомери и промишлен софтуер.

Какво отличава вашите продукти от тези на конкурентите?
ЮMO предлага тествани и изпитани продукти с доказан произход, качество, гаранции и ефективност, които осигуряват по-висока производителност, по-ниски разходи и оптимизирано управление на процесите. В заводите на ЮМО качеството се планира, произвежда, проверява и контролира.

Какъв е ключът за успеха на ЮМО?
Като световно оперираща компания, ние от ЮМО приемаме отговорностите си сериозно и ориентираме действията си към бъдещето. Стремим се да предложим все по-нови и подобрени стойности в измервателната и регулиращата техника, както и услуги в областта на автоматизацията на производствени процеси.

Основната ни цел е винаги да бъдем в полза на нашите клиенти – най-големият ни капитал е тяхното доверие. Целим също компанията да бъде иновативна, високотехнологична и гъвкава, с мотивирани и обучени служители.

Как развивате бизнеса си от гледна точка на очакванията на клиентите?
Задълбочените познания за производствените процеси на клиентите ни помага да отговорим по-добре на изискванията им, а спазването на техните и нашите собствени високи стандарти е от изключително значение за начина, по който работим.

За да отговорим на нуждите на клиентите си ще продължим да се стремим да бъдем гъвкави и иновативни и да им предлагаме най-качествените работещи комплексни решения, високо ниво на професионализъм и надеждност.

Как оценявате българския пазар? Благодатен ли е той за дейността на ЮМО?
Вярваме, че България има голям потенциал и оценяваме високо възможностите на пазара. Възнамеряваме да запазим и разширим нашето пазарно присъствие тук. Предлаганите продукти са резултат от детайлно познаване на местния пазар и бизнес нуждите на нашите клиенти.

Какви са плановете на компанията за развитие у нас?
Клиентите заемат централно място в нашата бизнес стратегия и поради тази причина нашият фокус ще е насочен към съхраняване на изградените добри партньорства и в същото време – към търсене на нови бизнес възможности и перспективи.

Бихте ли представили накратко своя новоразработена технология?
Със системата за анализ на течности digiLine ЮМО разработи иновативна система за дигитални сензори, която дава възможност за създаване на интелигентни сензорни мрежи.

В резултат всички измервателни параметри за анализ на течности могат да бъдат отчетени с единна система. digiLine може да бъде свързана към BUS шина, като по този начин дава възможност за изграждане на интелигентни сензорни мрежи. pH и редокс-сензорите от иновативното решение на ЮМО се доставят в комплект със сензорна електроника за многократна употреба.

След като съответният сензор се амортизира, електрониката може да продължи да се използва. Това е важно както от икономическа, така и от екологична гледна точка, а в същото време осигурява истинска добавена стойност за потребителя. Софтуерната поддръжка на системата от дигитални сензори също е съвсем нова.

Данните от калибрирането и оценката на състоянието на сензора се съхраняват директно в него и позволяват безпроблемно документиране на информацията през целия жизнен цикъл на изделието.

Наред с това, системата дава възможност за директно свързване, т.е. без допълнителен трансмитер, на сензорите digiLine със системата за автоматизация mTRON T на ЮМО. Към настоящия момент няма друг производител на аналитична техника, който да предлага подобно техническо решение.


Вижте още от Измервателна техника


Ключови думи: ЮМО България, Росица Георгиева, индустриални сензори, техника за автоматизация, mTRON T, digiLineTop