РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Рожен Пласт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Рожен ПластРОЖЕН ПЛАСТ ЕООД

www.rojenplast.com

Интегрирани решения за инфраструктурата и индустрията

Тръби, фитинги, индустриални пластмаси, шахти,
арматури, заваръчна техника, геосинтетика

1124 гр. София
ж.к. Яворов, бл. 6, вх. В, ет. 2, ап. 4
Тел. (02) 846 59 49, 0887 308 979
office@rojenplast.com


Top