САТ, инж. Валери Андреев: За 25 години изградихме име на международния пазар

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2016 > 08.11.2016

САТ, инж. Валери Андреев: За 25 години изградихме име на международния пазар
САТ, инж. Валери Андреев: За 25 години изградихме име на международния пазар

инж. Валери Андреев, управител на
Системи Автоматика Технологии (САТ), пред сп. Инженеринг ревю

Преди 5 години, по повод 20-годишнината на компанията, направихте равносметка на развитието на САТ през годините и на условията за бизнес в България. Макар че са изминали само 5 години, как се отразяват на фирма САТ динамичните промени в бизнес средата, както и в технологиите?
Тези 5 години представляват една пета от времето, в което сме на пазара, така че периодът не е малък.

Промени се бизнес средата, но, за съжаление, не към по-добро. Обстановката в целия свят се промени доста, което веднага даде отражение върху индустрията, а ние, както знаете, сме специализирани именно там. Затова и логично, след като секторът започва да страда, а инвестициите намаляват, оттам и нашата работа не расте, както очакваме.

Все пак успяваме да запазим нивата от последните години и оставаме в очакване на нов растеж. Този растеж обаче не се случва в България и не знам дали ще го дочакаме, но тъй като продукцията ни е приоритетно ориентирана за износ, се надяваме на развитие на външния пазар.

Кои са най-интересните проекти и задачи, по които работихте през последните години в България и извън нея? 
По-значимите ни проекти през последните години са в България – съвместно с фирма Елиа пуснахме изцяло ново оловно производство в КЦМ Пловдив.

Това беше изключително успешен проект – завърши навреме с всички необходими допълнения, приключихме го в рамките на 2 години и половина. По същото време разширихме областта на нашата активност в Близкия Изток - в Ливан.

През последните две години работим и по един изцяло нов проект в Русия, който е отново на обединения вече световен лидер в производството на цимент Лафарж-Холсим и в момента сме на финалната права - в началото на следващата година трябва да се въведе в производство цяла нова линия.

Продължавате да сте предпочитан партньор на редица световни компании. Как успявате да извоювате и запазите водещи позиции и какво ви прави конкурентни на международния пазар в съревнование със световни имена в бизнеса?
Политиката, която аз съм наложил през годините, е такава, че веднъж работили с нас, компаниите ни се доверяват отново, тъй като на практика им предоставяме тотална услуга. Как успяваме – първо, процесните инженери са изключително опитни и запознати с новостите.

Второ, програмистите ни са инженери-програмисти, чиято насоченост е изцяло към индустриалното програмиране. Нашите инженери, занимаващи се с пускането в експлоатация, са на най-високо ниво, тъй като са изключително запознати с оборудването, с програмирането, с всички правила по изпълнението и въвеждането в експлоатация на подобни проекти. Затова сме търсени навсякъде.

Когато имаш екип от висококвалифицирани специалисти, това ти позволява да бъдеш изключително търсен. Това е най-голямото ни постижение за тези 25 години – изградихме име, което се търси в света.

Как се развива кадровата политика на фирмата? Какво се промени и какво не се промени по отношение на екипа от сътрудници на САТ?
В България екипът ни наброява 100 човека към момента, в Русия разполагаме с фирма, която оперира на местния пазар. Имаме такива сродни компании и в Сърбия, и в Ливан. Без тях трудно бихме реализирали успешно проектите си докрай в тези дестинации.

По отношение на кадровата ни политика, в последните години наемаме млади специалисти от катедрата Автоматизация в ТУ-София, като това е част от нашето партньорство с катедрата, която подкрепяме със средства, оборудване и т. н.

Какви очаквате да са бъдещите предизвикателства пред компанията през следващите няколко години и какви нови цели си поставяте?
Всеки ден си поставяме цели - и малки, и големи. Голямата ми цел и амбиция е да задържа младите специалисти в България, а тази цел се постига трудно. За да се осъществи, трябва да се създадат всички необходими условия тук.

Разбира се, давам път на младите. Ние, по-старите специалисти, постепенно трябва да им дадем път на тях, защото това е друг век с други правила, с друга обстановка. Затова очаквам от тях да вървят напред с по-голяма скорост, а ние ще ги подкрепяме с опита си.

Искам да обърна внимание и на един нарастващ проблем, а именно, че съвсем скоро всички фирми в нашия бранш ще страдат от липсата на кадри в средното образование. Затова е необходимо да се концентрира вниманието именно върху средното образование, което да се възстанови с максимална скорост, с добри бази и с добри перспективи, защото именно тези кадри ще бъдат най-ценните в скоро време.Ключови думи: Системи Автоматика Технологии, САТ, Лафарж-Холсим, индустриално програмиране, автоматизирани технологииЕКСКЛУЗИВНО
Top