Създадена бе Унипрес България

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2006

Отскоро на българския машиностроителен пазар работи нов играч - Унипрес България, дъщерна фирма на швейцарската компания Unipress, специализирана в изработването на щанцови детайли по проект на клиента. Офисът на Унипрес България се намира в гр. Пловдив на улица Белград, съобщи за списанието Светлана Ралова, мениджър на Унипрес България. Основните клиентски групи на Unipress се формират от всички фирми, използващи щанцови метални детайли и матрици за тяхното изготвяне, от областта на автомобилостроенето, електрониката и електротехниката, комуникационната и компютърната техника.

"Със стартирането на дейността си в България компанията се стреми да утвърди позициите си в региона на Източна Европа. Откриването на офис в Пловдив е израз на стремежа ни да разширим успешно изградените през последните години взаимоотношения с клиентите ни в други източноевропейски страни", коментира Ханс Петер Майер, управител на Unipress Швейцария. "Работейки в екип с клиентите си, произвеждаме висококачествени щанцови детайли. Инженерният ни екип разработва щанцови инструменти с помощта на модерни CAD-моделиращи системи. Във възможностите на Unipress е да произвежда щанцови детайли от различни материали с дебелина от 0,1 до 4 mm", допълва г-жа Ралова.
Top