Създаване на стойност с обединени усилия

ЕлектроапаратурaФирмени публикации • 07.09.2022

Създаване на стойност с обединени усилия | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Опростяване на сложните неща – това е водещият принцип на Вашите силни партньори Eplan и Rittal. Нашите решения ускоряват Вашите процеси и увеличават производителността. Ние оптимизираме и индустриализираме Вашата верига за създаване на стойност на всеки етап и по време на целия процес – от инженеринга през снабдяването и производството до самата експлоатация и внедряването на информационните технологии. Ние Ви даваме възможност да излезете победител в цифровата трансформация на промишлеността към новите стандарти на Индустрия 4.0

Rittal и Eplan се фокусират върху комбинирани софтуерни решения, системни технологии и машини за автоматизация. Само тези, които предлагат дигитализация и последователност на данните във всички процеси и системи, ще могат да оцелеят в производството на комутационни уредби на бъдещето. С концентриран опит и оптимално координирани решения от инженеринга, снабдяването и производството до експлоатацията Rittal и Eplan са винаги редом до Вас.

 

Инженеринг

Ключът към по-висока производителност при сглобяването на комутационни уредби се крие в цифровата интеграция и последователността на данните по цялата верига на стойността. Цифровото прототипиране от самото начало – с цифров близнак в центъра – създава основата за бърза връзка между отделните процеси и системи.

 

Снабдяване

Никога досега не е било така лесно да моделирате желания от Вас продукт, да го поръчате и да го получите в много кратък срок. Нашите решения за конфигуриране и онлайн магазин са тясно свързани с дигитално интегрираното производство в новия завод на Rittal. Дори Вашата собствена корпоративна верига за създаване на стойност е печеливша от последователността на данните в процеса на възлагане на обществени поръчки и извън него.

 

Производство

Възползвайте се от изцяло автоматизираните машини и иновативните решения за автоматизация на Rittal и Rittal Automation Systems в производството. Цифровият близнак от инженеринга с Eplan служи за виртуален прототип и централна база данни по време на целия производствен процес.

 

Експлоатация

След пускането в експлоатация машините и системите трябва да функционират трайно и надеждно. Това е предпоставка за ефективно и високопроизводително производство. И тук Eplan и Rittal са редом с Вас, предлагайки иновативни решения.

Вашата добавена стойност: последователните данни са фактор за успех, те пестят време и разходи в процеса на създаване на стойност, позволяват избягването на грешки и увеличават Вашата производителност устойчиво. В центъра е цифровият близнак на реалния продукт, който свързва всички етапи на процеса, от проектирането до сервизното обслужване. Продуктите на Rittal и Eplan осигуряват цялостна поддръжка на всеки етап и по време на целия процес: от инженеринга през снабдяването и производството, до самата експлоатация и внедряването на информационните технологии. Получавате възможност да овладеете цифровата трансформация на промишлеността към новите стандарти на Индустрия 4.0.

За данните, необходими за производствения процес и генерирани по време на него, Rittal предлага прецизно адаптирани IT и OT решения. Те варират от модулна, мащабируема системна архитектура през енергийноефективни центрове за данни с иновативни концепции за сигурност, за физическа защита на данните и системата до периферни облачни центрове за данни на мястото на производство, които включват суверенитет на данните, възможност за работа в реално време и приложения, базирани на изкуствен интелект. Там, където индустрията и информационните технологии се преплитат, Rittal намира подходящи решения.

 

Интелигентно проектиране и производство – ефективност при асемблирането на комутационни уредби

Преди пет години бе поставено началото: с технологичната мрежа "Интелигентно проектиране и производство в контекста на Индустрия 4.0" Eplan, Rittal и Phoenix Contact дадоха старт на своето технологично сътрудничество в областта на комутационните уредби и системите за управление, с цел осигуряване на решения за последователна дигитализация на индустриалния инженеринг и производствените процеси. Днес тази визия се е превърнала в практически изпитани решения, които отварят пътя към индустриализацията на компаниите. Тя намира ежедневно приложение и осигурява ефективен процес с добавена стойност, който от проектирането до производството, експлоатацията и обслужването има само една цел: абсолютна последователност на данните въз основа на "един-единствен източник на данните".

 


 

 www.rittal.bg

 

 

 

 


Вижте още от Електроапаратурa


Top