SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни води

В и КФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 9/2020 • 17.12.2020

SCHIEBEL – комплексен доставчик на електрически изпълнителни механизми за сектор питейни води | Инженеринг ревю, снимка 1


Електрическите изпълнителни механизми на SCHIEBEL за сектор водоснабдяване се характеризират с изключителна издръжливост, гъвкавост и надеждност. Австрийският производител предлага модерни общи и трайни решения за автоматизация на арматура. Компанията внедрява цялостно управление на клапани посредством електрически изпълнителни механизми и гъвкави системи за дистанционен контрол и архивиране на данни. Продуктите са сертифицирани и са в съответствие с основните стандарти. Освен доказалата се в годините серия АВ, така и компактната серия СМ с интегрирано управление и значително ниско тегло, са получили одобрението на големи крайни потребители и инженерингови компании.

 

Разпределение на питейни води

За сектор водоснабдяване, респ. разпределение на питейни води, изпълнителните механизми от серията AB (за големи номинални диаметри или високи въртящи моменти), както и изпълнителните механизми от серия CM са изключително удачни.

СМ серията покрива почти 80% от приложенията. Изпълнителните механизми от тази серия комбинират компактен дизайн с голям обхват, като скоростта може да се регулира в самия ход на движение. Те са програмирани предварително, така че движението за затваряне на спирателния клапан първоначално се извършва относително бързо и без придърпвания, но в последната третина, преди пълното затваряне, това става много бавно. Финото регулиране се осъществява от безчетков постояннотоков двигател в комбинация с честотен преобразувател, при което се постига съотношение на оборотите 1:50. Това ефективно предотвратява опасни хидравлични удари в тръбопроводите. Изпълнителните механизми от серията АВ предотвратяват такива хидравлични удари поради способността си да извършват много бавни движения с голямо усилие.

 

Дезинфекция с UV светлина

Тук трябва да се вземат надеждни предпазни мерки при инциденти: ако системата с UV светлина се повреди, замърсената вода може да достигне до потребителя. Поради тази причина, пред UV лъчението трябва да се предвиди спирателен вентил, който затваря водопровода възможно най-бързо в случай на повреда. Това е почти идеалното приложение за CM серията на SCHIEBEL в комбинация с Fail-Safe технологията. Всички размери от серията CM могат по избор да бъдат оборудвани с механична пружина. Тази функция гарантира безопасно затваряне (или отваряне) в случай на повреда – дори ако електрозахранването откаже.

 

Електроцентрали на питейни води

Колелото на използваните турбини PELTON се задвижва от питейна вода, която през дюзи достига до лопатките. Тази водна струя трябва да се регулира контролирано с помощта на реактивни игли, за да се гарантира, че до турбинното колело достига непрекъсната водна струя. Електрическите изпълнителни механизми поемат настройката на реактивните игли, което изисква изключително прецизно регулиране. Тук има съществени изисквания: за задвижването обикновено се изисква захранване от 24 V, тъй като често се свързва аварийно захранване, за да се гарантира безупречно функциониране. Това е важно, доколкото едно неуспешно настройване на реактивните дюзи може да доведе до експлозия, поради рязък спад на налягането. От това следва: от една страна, задвижката трябва да може да реагира много бързо, а от друга – трябва да има прецизна точност на регулиране. Следователно, тези изисквания далеч надхвърлят обикновената функционалност "отворено/затворено". Освен това, както бе споменато, задвижката трябва да може да се захранва с 24 V. CM изпълнителните механизми на SCHIEBEL отговарят на това изискване, тъй като имат всички необходими свойства. Това вече е потвърдено от успешни референтни проекти с клиенти като MA31 – WIENER WASSER или VORALBERG ILLWERKE.

 

Предимства пред хидравликата

Хидравличните изпълнителни механизми не могат да отговорят на всички високи изисквания за скорост и прецизност на управление. Електрическите изпълнителни механизми от серията CM напълно ги покриват и слагат своя малък "екологичен отпечатък" именно с ниската консумация на енергия и елиминирането на хидравличното масло, което носи риск от замърсяване на питейната вода. Последният аспект не се ограничава само за електроцентралите, а е предимство, което SCHIEBEL предлага за отрасъл водоснабдяване.
 

 
www.aquajet-bg.com

 


Вижте още от В и К


Top