СДС Сървиз, Светлана Алексиева: Стремим се да бъдем в крак със световните иновации в газификацията

Начало > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2014

Светлана Алексиева, управител на СДС Сървиз,
пред сп. Инженеринг ревю

СДС Сървиз е добре позната компания, работеща в областта на газовото оборудване за бита и индустрията. Бихте ли посочили основните акценти в продуктите и технологиите, които предлагате?
От създаването си през 2010 г. фирмата развива своята дейност в областта на доставката на газово оборудване и предлагане на интелигентни решения при преноса и разпределението на природен газ в парньорство с RMG и Honeywell-България.

СДС Сървиз е член на международната организация Trace и е сертифицирана по ISO 9001:2008, като обхватът на сертификация е внос, търговия, монтаж и ремонт на газово оборудване с цел успешното ръководене и функциониране на организацията. Фирмата е представител на световния лидер в проектирането, производството и маркетинга на газ контрол RMG Group.

Предлаганите от нас продукти са: турбинни разходомери за газ; ротационни разходомери за газ; ултразвукови разходомери; регулаторно и предпазно оборудване за природен газ; системи за одориране на природния газ; системи за контрол на качеството на природния газ; мониторинг и наблюдение; мобилни лаборатории.

Под шапката на RMG и Honeywell СДС Сървиз разшири своята гама от доставчици с немската фирма Sewerin, която е технологичен лидер в откриването на утечки на газ и вода, и холандската фирма за измервателно оборудване за газ, включително и за високо налягане, Gas Flow Online.

Разкажете ни повече за партньорството си със Sewerin. Кои техни решения предлагате на българския пазар и на каква стратегия залагате?
СДС Сървиз е представител за територията на България на международно успешната, технически иновативна фамилна компания Sewerin със седалище в град Гютерсло - Германия, която е лидер на пазара и партньор на доставчиците на газ и вода. Повече от 85-годшния опит в разработката на измервателни устройства и знанията, натрупани от собствени измервателни екипи, са допринесли значително за успеха на фирмата.

В град Гютерсло иновативните устройства се разработват, произвеждат и тестват преди да се пуснат на пазара. Немаловажен фактор за успеха им е производството в Германия. Категорично изискване от немска страна към нас е оборудваният по немски (DVGW) стандарт сервиз с лаборатория. Всички газови уреди на компанията Sewerin трябва да бъдат калибрирани, проверявани и обслужвани по задължение от производителя.

Тази специфична дейност се изпълнява само от обучени и оторизирани лица. Също така е необходимо да има специализиран гаранционен и извънгаранционен сервиз с лаборатория, каквато до момента не е имало в България. СДС Сървиз вече има необходимите условия и обучен технически екип от Sewerin.

На българския пазар предлагаме всички решения и технологии от гамата на Sewerin в областта на откриване и локализиране на течове на газ и вода, както и уреди за трасиране на тръбопроводи. Фирмата ни се стреми да бъде в крак с всички световни иновации в областта на газификацията.

Как продуктите на компанията ще се впишат във фирменото ви портфолио?
Стремежът на компанията е да даде цялостни решения на клиентите ни в областта на газификацията. До момента предлаганите от нас продукти са проектиране, изграждане, доставка на оборудване и инженерни услуги.

Приемайки предизвикателството и отговорността да бъдем представители на Sewerin, ние предлагаме възможност и решение на клиентите за трасиране на подземно положени тръбопроводи, откриване и локализиране на течове както в газопроводи, така и във водопроводи. Това е още една стъпка към цялостните решения.

Какво още ви предстои през 2014 г.? В каква посока планирате да развивате бизнеса и партньорската си мрежа в бъдеще?
Надявам се през тази година да реализираме голяма част от нашите проекти. Организираме презентации и семинари с цел да бъдем в контакт с нашите партньори и клиенти. Информираме ги за новите високотехнологични продукти, за да удовлетворим техните нужди. Осигуряваме бърза доставка, компетентна консултация, гаранционно и извънгаранционно обслужване.

Важна част от развитието на фирмата е повишаването на квалификацията на техническия ни екип. Всички наши усилия са насочени в непрекъснато развитие и търсене на нови, иновативни решения за нашите клиенти.Ключови думи: СДС Сървиз, Светлана Алексиева, газификация, SeweriЕКСКЛУЗИВНО
Top