РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СДС СЪРВИЗ , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СДС СЪРВИЗВнос и поддръжка на газово оборудване СДС Сървиз е търговска фирма в областта на газовото оборудване за бита и индустрията Фирмата ни разполага със сервизна и складова база, която улеснява бързия ремонт както на гаранционни, така и на извънгаранционни продукти за България на: Предлаганият от нас сервиз осигурява на нашите клиенти безотказно функциониране на използваните от тях средства за измерване, регулаторно и предпазно оборудване, като гарантира тяхното съответствие съгласно метрологичните и технически характеристики. гр. София ж.к. Младост 1, бл. 24, вх. 6, офис 4 гр. Божурище, ПК 2227 ул. "Мура" № 10 Т: +359 888 070 504 Т: +359 885 222 878 F: +359 2 993 3057 E: office@sds-service.com E: sds-service@abv.bg W: www.sds-service.com

Top