РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

СДС Сървиз, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СДС СървизКОГАТО ТОЧНОСТТА Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ RMG BY HONEYWELL ПРЕДСТАВЯ НОВ FLOW COMPUTER ЗА ПО-ИНТУИТИВНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ГАЗA И НЕГОВИЯ ОБЕМ ERZ 2000-NG подобрява опита на потребителите в измерването на газове Наскоро RMG by Honeywell представи Flow компютъра ERZ 2000-NG, който изпълнява и функцията на преобразувател на газообем. ERZ 2000-NG осигурява надеждно и интуитивно решение за преобразуване на обема на газа при фискални и второстепенни измервателни приложения. Характеризирайки се с нов графичен тъчскрийн, новият Flow компютър улеснява дистрибуцията на газ, както и транспортирането и съхранението му с цел по-точното измерване на газопотока, коригиране на измерения обем, калкулиране на консумацията на енергия, както и предоставяне на пълни данни посредством стандартизирани протоколи. Сертифициран е по MID като коректор за обем на газ и за калорична стойност за трансферно измерване на природен газ. Устройството е лесно приложимо в шкаф заедно с газ хроматограф, Flow компютри, четци за данни и контролери. ERZ 2000-NG е съвместим за употреба с всички видове разходомери, включително турбинни, вортекс, ултразвукови и ротационни разходомери, както и с блендови разходомери. Flow компютърът използва широк набор от комуникационни протоколи за сигурното предоставяне на данните до SCADA, ERP или други системи за събиране на данни. Също така ERZ 2000-NG съчетава чифт Ethernet входове (RJ45) за комуникация с отделни IP мрежи, осигурявайки по-добра цялостна сигурност на системата и елиминирайки влиянието от дистанционни четения. Проектиран като универсален инструмент, ERZ 2000-NG може да бъде използван за всякакви метрологични задачи в газоизмервателни станции. Пригоден е за различен набор от системни настройки.Газхроматограф PGC 9303 от RMG, HONEYWELL Газхроматографът PGC 9303, част от гамата на RMG, HONEYWELL, успешно се справя с предизвикателствата на бързо развиващата се газова индустрия. Одобрен за фискално и търговско мерене от Национален метрологичен институт - РТВ, Германия, PGC 9303 помага на потребителите да установят с по-голяма точност калоричността на природния газ. По този начин се намаляват разходите, което е резултат и от понижената консумация на буферен газ (газът, който влиза в газхроматографа от тръбата). Съчетавайки технологията Micro Electro Mechanical System (MEMS), която осигурява стабилна и надеждна експлоатация, PGC 9303 е първият в света газхроматограф, който измерва природен газ, водород и кислород в съответствие със стандартите за търговско мерене. Вродена точностPGC 9303 осигурява точност от ± 0.10% (висша калорична стойност и стандартна плътност) и измерва водород до 5%, като използва единствено хелий за буферен газ. Предназначен е за изискване на възобновяема енергия, биогаз и мощност на газ приложения, при съответните метрологични условия. Този прецизен газхроматограф намалява оперативните разходи и подобрява точността и надеждността, когато се определя потреблението на енергия. Доказана технологияPGC 9303 измерва процента на12 основни компонента на природния газ с цел калкулиране на свиваемостта на газа, базирано на фактора за свиваемост в съответствие с AGA 8. Тези данни са основата за калкулиране на по-висши, както и на по-нисши калорични стойности, стандартна плътност, относителна плътност и Wobbe Index, оповавайки се на характеристиките на компоненти от стандарти ISO 6967или GPA 2172-09. Доказаните измервателни техники на устройството позволяват енергийното съдържание на измерения газ да бъде решено за целите на фактуриране. Изцяло интегриран Серията газхроматографи PGC 9300 се предлагат в три различни конфигурации - PGC 9301, PGC 9302 и PGC 9303. Устройствата са изградени от пет основни компонента: измервателен елемент, аналитичен компютър, сонда за взимане на проби, редуктор на налягане и единица за доставяне на газ. Същите имат модулна настройка и могат да се оборудват с два или три колонни модула в зависимост от газовите компоненти, предмет на меренето. Типични приложения: търговско мерене; фискално мерене; измерване на коефициент “К”; контрол при миксиране на газа; мощност на газ; отдалечени станции; градски / регионален доставчик на газ; гранични станции. “СДС Сървиз” ООД извършва доставка, монтаж и поддръжка на описаните устройства София, ул. Захари Зограф № 26АБожурище, ПК 2227, ул. "Мура" № 10 Т: +359 888 498 998 Т: +359 885 222 878 F: +359 2 993 3057Т: +359 888 070 504 E: office@sds-service.comW: www.sds-service.com

Top