Семинар за електроинсталации и сградна автоматизация

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2009

Италианският институт за външна търговия (ИЧЕ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организират


на 05 март 2009 г. в гр. София, х-л Рила, зала Адакта информационен семинар Eвропейски нормативи в областта на електроинсталациите и сградната автоматизация. Италианският опит"

* Автоматизация на сградата - бус системи, характеристики, нормативна рамка;

* Автоматизация на сградата - приложни решения, инсталационни аспекти, бус системи за енергоспестяване;

* Електрическите инсталации - основни изисквания за сигурност, нормативна рамка за инсталациите НН.


Участието в семинара е безплатно.
След приключването му
участниците ще получат сертификати.


Заявки за участие изпратете на:
Евгения Атева, Италиански Институт за външна Търговия (ИЧЕ)
Тел.
02 9861574, факс 02 9817346, e-mail:
sofia.sofia@ice.it
Силвия Добрева, ИАНМСП, факс 02 9329264, e-mail:
s.dobreva@sme.government.bg
Top