РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > СемисСемис, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СемисПОДМЕНЕТЕ СТАРИТЕ СИ ТИРИСТОРНИ СЕРВОУСИЛВАТЕЛИ С ТРАНЗИСТОРНИ ОТ СЕМИС ПРЕИМУЩЕСТВА: • ПО-ПЛАВНО ДВИЖЕНИЕ • ПО-ГОЛЯМА ДИНАМИКА НА МАШИНАТА • ЛЕСНА НАСТРОЙКА • НЕЗАВИСИМОСТ ОТ ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА ФАЗИТЕ НА МРЕЖОВОТО ЗАХРАНВАНЕ • ГАРАНЦИЯ 3 ГОДИНИ • ПОКРИВАТ ВСИЧКИ DC СЕРВОМОТОРИ • ЕДНО КЪМ ЕДНО СЪВМЕСТИМОСТ В ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИТЕ РАЗМЕРИ И КЛЕМОРЕДА С ТИРИСТОРНИТЕ СЕРВОУСИЛВАТЕЛИ НА ‘ТЕХНОТРОНИКА’ СЕМИС, София, бул. Асен Йорданов 9, тел.: 02/ 978 6664 www.semis.hit.bg

Top