РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Семо, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СемоВакуумни прекъсвачи
Основни характеристики:
• Номинално напрежение: 12kV, 24kV, 40.5kV
• Номинален ток: 630А~5000A
• Изключвателна способност: 16кА~50kA
• Оперативно напрежение: 110V AC/DC, 220V AC/DC и по заявка на клиента
• Тип – изваждаем/фиксиран
• Механичен живот: 30 000 цикъла
• Електрически живот: клас E2
• Голямо бързодействие
• Висока надежност
Фирма Семо ООД е доставчик на вакуумни прекъсвачи  CHINT на: ЕСО, ЕVN, ЧЕЗ, НЕК, Мини марица изток,  Арсенал Казанлък и др.
Трансформатори до 750kV
Вентилни отводи:
• Металооксидни вентилни отводи с полимерна изолация
• Металооксидни вентилни отводи с  порцеланова изолация
• Мрежи и системи с напрежение от 3kV до 500kV;  
• Работна температура: -40°C ~ + 40°C
• Номинален разряден ток: 5kA, 10kA, 20kA
• Разряден клас: клас 1, клас 2, клас 3, клас 4
Фирма Семо OOД е доставчик на изолатори и арестери за ДП НКЖИ - ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ВиК Кърджали и др.
Изолатори:
• Висящи изолатори с полимерна изолация от 10kV - 500kV
• Подпорни изолатори с полимерна изолация 10kV -  252kV
• Носещи изолатори за линии високо напрежение
Кондензаторни батерии 0,4-30kV
Не съдържат полихлорирани бифенили и  трифенили.
Висока устойчовост на хармоници.
Фирма CHINT Electric Co Ltd. e световен  лидер в производството на електроапаратура за ниско, средно и високо напрежение.
www.semo.bg


Top