РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2010 > СентилионСентилион, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сентилион• CENTILLION ELECTRONICS • • innovation, quality, customer support • Работна среда, Производство, Контрол • Оборудване от фирми-лидери в технологиите за електронен монтаж • • SMT • DPV ELEKTRONIK • VISCOM • SIEBTRONIC • EKRA • ASYS • TOTECH • ERSA • • • VACUUM PLUS N2 • REFLOW ВАКУУМНА СИСТЕМА • нова революционна технология: • автономен модул • подобрява гъвкавостта на линията • активиране при необходимост • пълно премахване на въздушни включвания (voids) • възможност за надстройка на съществуващи машини • • i-CON nano • СТАНЦИЯ ЗА ЗАПОЯВАНЕ i-CON • енергоспестяваща технология • standby режим • програмиране през PC или с 2 функционални бутона • функция заключване на клавиатурата • 3 фиксирани температури • 3 енергийни нива на работа • вградено меню за калибриране • • SD 1106 • ШКАФОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ • Totech системи за защита и съхранение на чувствителни на влага компоненти и продукти • стандарт JEDEC-J-STD-033B относителна влажност под 5% • ниски експлоатационни разходи • автоматично рециклиране на използваните материали • • София 1784, бул. "Цариградско шосе" • 7км, АТМ-Център • тел: +359 2 974 47 51; факс: +359 2 974 47 52 • centillion@centillion.eu www.centillion.eu

Top