РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 6, септември 2015 > РЕКЛАМИ В брой 6, 2015 > СентилионСентилион, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СентилионРаботна среда, Производство, Контрол
Оборудване от фирми-лидери в технологиите за електронен монтаж

София 1784, бул. "Цариградско шосе"
7км, АТМ-Център
тел: +359 2 439 88 80; факс: +359 2 974 47 52
centillion@centillion.eu www.centillion.eu
innovation, quality, customer support

ERSA
СТАНЦИЯ ЗА ЗАПОЯВАНЕ i-CON
енергоспестяваща технология
standby режим
програмиране през PC или
с два функционални бутона
функция заключване на клавиатурата
3 фиксирани температури
3 енергийни нива на работа
вградено меню за калибриране

TOTECH
ШКАФОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
системи за защита и съхранение на чувствителни на влага компоненти и продукти
стандарт JEDEC-J-STD-033B
относителна влажност под 5% ниски експлоатационни разходи автоматично рециклиране на използваните материали

VISCOM
СИСТЕМИ ЗА AOI и AXI
системи за високоскоростен оптичен контрол след:
- нанасяне на паста
- монтиране на елементи
- спояване
Настолни системи за автоматична оптична инспекция

Представителство


Top