РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 2, април 2022 > РЕКЛАМИ В брой 2, 2022 > СейфтиъпСейфтиъп, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СейфтиъпБЕЗОПАСНОСТТА НЕ Е СКЪПА,
ТЯ Е БЕЗЦЕННА

ИНСПЕКЦИЯ НА СВЕТЛИННИ БАРИЕРИ
от Сейфтиъп – системен партньор на Pilz

Активните оптоелектронни защитни устройства (AOPD) на световния производител на системи за автоматизация и безопасност Pilz осигуряват оптимална защита на пръстите, ръцете или тялото в съответствие с EN/IEC 61496-1. Предлагат богат избор от устройства, включващи лазерни 2D скенери PSENscan (подходящ и за мобилни приложения) и уникалните за пазара светлинни бариери тип 3 PSEN opII. Независимо дали става въпрос за критични за пространството приложения или за разширени функционалности като заглушаване (muting), частично заслепяване (blanking) или каскадно управление – Pilz предлага подходящите светлинни завеси.

Въпреки че AOPD стават все по-популярни в България, инспекцията и тестването на електрочувствителни защитни устройства ESPE често се пренебрегват, защото собствениците на машини не са сигурни колко често трябва да се оценяват. Серията стандарти EN 61496 определя изисквания за проектирането, конструирането и тестването на ESPE, предназначени специално за откриване на лица като част от системата за безопасност, използващи AOPD за функцията за наблюдение. Това се използва заедно с EN ISO 13855, за да се определи правилното място за инсталиране на оптичното защитно устройство, което трябва да се провери след монтажа.

Освен продуктите на Pilz, Сейфтиъп предлага цялостни решения за безопасност на машини, включващи инспекции на машини с лазерни скенери или светлинни бариери.Сейфтиъп ЕООД – официален партньор на PIlz
София, 1113
бул. Самоков 11A, офис 118
Т: +359 877 800 610
office@safetyup.bg
www.safetyup.bgTop