РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специално: Индустриални компоненти, 2009 > РЕКЛАМИ В Специално: Индустриални компоненти, 2009 > ШЕФЛЕРШЕФЛЕР, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: Индустриални компоненти, 2009

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ШЕФЛЕРПерфектна хармония За благозвучие в музиката, прецизност в техниката, успех на пазара – винаги се изисква перфектна хармония. Нашите клиенти в целия свят печелят от съвместната предприемаческа дейност с Schaeffler Group. INA и FAG – две силни марки под един покрив – разработват и произвеждат прецизни продукти за машини, съоръжения, моторни превозни средства и за авиацията и космонавтиката. С това се улеснява движението в почти всички области на живота. Перфектна хармония на хора и техника – за утрешния свят, в който да си заслужава да се живее. Шефлер България ООД 1504 София, бул. Ал. Дондуков 62А · тел.: (02) 9463900 info.bg@schaeffler.com · www.fag.bg

Top