РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > Шрак ТехникШрак Техник, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Шрак Техникиновацията е ПРИОРИтет Дефектнотокова защита PRIORI - нов продукт на Шрак Техник В условията на криза, успешните фирми търсят начи-ни отвъд традиционните, за да посрещнат нуждите на пазара. Най-яростната конкуренция днес е за достъп до по-високи технологии, нови продукти и таланти. Компании като „Шрак Техник”, които инвестират в ино-вации, са разбрали, че за търговски успех е необходимо много повече от частични подобрения на съществуващите продукти. Представяме Ви новия продукт: PRIORI – иновацията е ПРИОРИтет. Предимства: Превантивна информация – предупреждение още преди да се задейства ДТЗ; Вграден помощен контакт за предварителна сигнализация; Ново ниво на прецизност – нежеланите задействания са сведени до минимум; Устойчиви на рентгенови лъчи. За приложение във вериги замърсени с хармоници или DC - съставки на прав ток, породени от наличие на електронен баласт или консуматори, генериращи хар-моници като луминесцентно осветление, компютри, из-правители и др. 40 А/ 4 полюсна/ 30 mA 63 А/ 4 полюсна/ 30 mA 80 А/ 4 полюсна/ 30 mA 40 А/ 4 полюсна/ 300 mA 63 А/ 4 полюсна/ 300 mA 80 А/ 4 полюсна/ 300 mA Повече информация на: www.schrack.bg Шрак техник еоод София 1582, ж.к. Дружба – 2 бул. Професор Цветан Лазаров 162 тел.: 02 890 79 13, факс: 02 890 79 30 e-mail: sofia@schrack.bg, www.schrack.bg

Top