РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сигма, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Пазарът на металорежещи и металообработващи машини в България, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СигмаСИГМА

 

• Контролно-измервателна апаратура

 

• Автоматизация на машини и процеси

 

• Компютърни SCADA системи

 

• Енергиен мониторинг

 

• Внедряване на MES и MOM системи

 

• Телеметрични решения и платформи

 

• Всичко по принципите на Индустрия 4.0

 

7002 Русе, България
ул. ”Проф. Саша Попов” 3
Тел.: +359 82 827 171
e-mail: office@sigma.bg
www.sigma.bg


Top