РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сигма, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СигмаСИГМА

• Контролно-измервателна апаратура

• Автоматизация на машини и процеси

• Компютърни SCADA системи

• Енергиен мониторинг

• Внедряване на MES и MOM системи

• Телеметрични решения и платформи

• Всичко по принципите на Индустрия 4.0


7002 Русе, България
ул. ”Проф. Саша Попов” 3
тел.: +359 82 827 171
e-mail: office@sigma.bg
www.sigma.bg


Top