РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 4, юни 2023 > РЕКЛАМИ В брой 4, 2023 > СилметСилмет , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 4, 2023

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СилметСТРУЖКОВИ ТРАНСПОРТЬОРИ
МЕТАЛНИ ШАРНИРНИ ЛЕНТИ

Произведено в БЪЛГАРИЯ


Силмет ООД

тел./факс: 086 831 117
GSM: 089 912 82 77
Email: silmet@mbox.contact.bg

http://silmet.my.contact.bg

 


Top