РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Симел-М, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Симел-МСИМЕЛ-М ООД
ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР НА OMRON

• импулсни захранвания
• програмируеми релета
• контактори
• таймери
• броячи
• сензори
• серво системи
• температурни регулатори
• честотни инвертори
• системи за безопасност
светлинни бариери


СИМЕЛ-М ООД
гр.Плевен
бул. " Русе" № 37, ет.3, офис 1
тел: 064/ 802 186
факс: 064/ 800 318
e-mail: simel@dir.bg

 Top