РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, юли 2015 > РЕКЛАМИ В СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015 > Сименс ЕООДСименс ЕООД, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - СПЕЦИАЛНО: Hi-tech автоматизация, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс ЕООДSiemens помага на клиентите си да разкрият потенциала на дигитализацията Siemens представи своята стратегия за дигитализация в процесните индустрии на изложението ACHEMA 2015 във Франкфурт, Германия. В основата на стратегията са интегрираните софтуерни продукти и решения на компанията, които дават възможност за дигитализация на производственото предприятие, безпроблемен обмен на данни - от проектиране на съоръжението през монтажа, експлоатацията и модернизацията до облачно базирани сервизни услуги. Потребителите могат да използват "дигитален близнак" на предприятието, за да оптимизират неговото въвеждане в експлоатация, функциониране и поддръжка. Конкурентен натиск в процесните индустрии "Компаниите, работещи в сферата на процесните индустрии, са под огромен конкурентен натиск в резултат от променящите се регулации, пазари и технологии. Цифровизацията е ключов лост, който дава възможност тези предизвикателства да бъдат успешно посрещнати", обяснява Петер Хервек, главен изпълнителен директор на направление Процесни индустрии и Задвижвания на Siemens. "Независимо дали става дума за изграждане на нов завод или модернизиране на съществуващ, инвестициите в дигитализацията винаги се отплащат", споделя още Хервек. "Това означава, че компаниите могат да увеличат своята гъвкавост и да съкратят времето за пускане на пазара, същевременно придържайки се към законовите разпоредби. Клиентите с продължителен производствен цикъл ще разчитат на по-голяма надеждност и намаляване на разходите. Така дигитализацията предоставя решаващи конкурентни предимства за всички компании от процесните индустрии." Дигитализацията става възможна благодарение на интегрираните инженерингови решения. Те ограничават потенциалните грешки, повишават качеството на всеки етап от производствения процес и скъсяват времето за пускане на пазара, като правят възможни паралелните работни процеси. По този начин инженеринговите задачи, свързани например с процесното или електротехническо проектиране, могат да се движат успоредно с програмирането на системите за автоматизация. Базирайки се на гладкото взаимодействие между софтуерното решение Cosmos и системата за процесен контрол SIMATIC PCS 7, става възможна не само хоризонталната интеграция през целия производствен цикъл, но и вертикалната от управленско (пр. от ERP система) до полево ниво. Процесът на интеграция е допълнително опростен чрез използването на доказани технологични платформи като Totally Integrated Automation, Totally Integrated Power и Integrated Drive Systems. Свързвайки планирането и функционирането "Правейки скока от интегриран инженеринг към интегрирано производство, ние проправяме пътя за нашите клиенти да осъществят следващата еволюционна стъпка към Индустрия 4.0, като първия доставчик, разработил интегриран модел на данните," коментира Петер Хервек. "Ние свързваме света на планирането със света на функционирането, за да се даде възможност за интегрирано системно управление през целия експлоатационен цикъл на промишленото предприятие. Това допринася за по-ефективен работен процес и подобрява производителността и качеството. Резултатът е непрекъснато отразяване и актуализиране на данните за предприятието през целия му жизнен цикъл , създавайки един вид негов "дигитален близнак ". Анализите на данни, направени по време на експлоатационната фаза, позволяват на потребителите да получат обратна връзка по отношение на статута на важни компоненти, като например помпи, мотори и инвертори. Тази информация може да се използва като основа за разработване на оптимизирана стратегия за поддръжка. Сервизирането има жизнено важна роля в процесните производства, което до голяма степен се дължи на очакванията за продължителна експлоатация на съоръженията. Siemens предлага надежден сервиз на своите клиенти, базирайки се на обширното си портфолио, което варира от ремонт и отдалечена поддръжка до анализ на данни и облачно базирани услуги. Siemens разработва специфични индустриални решения за използване на пълния потенциал на цифровизацията, като например производство без генериране на хартиени документи за фармацевтичната промишленост. Така се ускорява проектирането, изпълнението, проверката и одобряването на фармацевтични производствени процеси и електронни партидни записи. Това позволява на компаниите да увеличат ефективността и качеството на продукта, както да намалят разходите, като същевременно се гарантира спазването на нормативните изисквания. Сигурността и свързаността са в основата на успешната дигитализация За да успее дигитализацията, тя изисква стабилна, надеждна и преди всичко сигурна комуникация на цялата територия на едно предприятие. "Няма друг доставчик, който да в състояние да помогне на компаниите от процесните индустрии с технологии за автоматизация и задвижвания, както и да осигури цялостно портфолио от индустриална комуникация", посочва Петер Хервек.

Top