Сименс представи WINCC FLEXIBLE 2007

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2008

Възможностите на софтуера за визуализация бяха демонстрирани в две презентации

На 18 и 19 февруари 2008 г. в хотел Вега, София, и в хотел Санкт Петербург, Пловдив, се проведоха семинари, посветени на средствата за визуализация с акцент към допълнителните възможности, които предлага софтуерът WinCC Flexible 2007. Семинарите бяха част от поредица маркетингови прояви, организирани от Сименс, направление Индустрия, заедно с автошоу с демонстрационен камион на Сименс, представящ нисковолтова апаратура. Презентациите предизвикаха сериозен интерес. Над сто специалисти от леката и хранително-вкусовата промишленост, металургията, машиностроенето, както и от инженеринговите фирми в страната взеха участие. Семинарите бяха открити от инж. Констанца Бойкова, мениджър Системи за автоматизация в Сименс, направление Индустрия. В първата част от презентациите бяха представени структурните промени в Siemens AG. "От 1 януари 2008 г. Сименс AГ е с нова административна структура, включваща три основни продуктови направления - Енергетика, Здравеопазване и Индустрия. Целта е да сме адекватни към измененията на пазара и да отговорим на нуждите на нашите клиенти", заяви г-жа Бойкова. Тя запозна присъстващите гости с основните концепции на Сименс за промишлена автоматизация - TIA (Totally Integrated Automation), TIP (Totally Integrated Power) и продуктовата гама на средствата за визуализация SIMATIC HMI.

TIA и TIP осигуряват гъвкавост

"Приложението на TIA и TIP осигурява гъвкавост на производствената дейност с възможност за непрекъснато развитие и преустройство по време на работния процес. Чрез прилагането на двете концепции се постигат до 25% икономия от средства за автоматизация и до 25% икономия от енергийна ефективност", коментира г-жа Бойкова. Част от платформата за индустриална автоматизация на Сименс са и системите за визуализация SIMATIC HMI."SIMATIC HMI са приложими във всеки бранш. Тяхното приложение дава възможност за оптимизиране на процеса и облекчаване работата на обслужващия персонал. Със SIMATIC HMI се гарантира постигането на по-малки производствени разходи и по-високо качество.", заяви инж. Бойкова. Системите са отворени, лесно се свързват към средствата за автоматизация и напълно се интегрират в IT пространството.

SIMATIC WinCC flexible

Акцент сред темите, представени на презентациите, бе софтуерът за визуализация SIMATIC WinCC flexible, който се отличава с иновативни HMI концепции, практичен и удобен интерфейс, съобщи лекторът Волфганг Чапек, гост-лектор от Сименс Австрия. Софтуерът за визуализация SIMATIC WinCC flexible работи под MS Windows и е приложим във всички области на индустрията. Господин Чапек демонстрира възможностите на софтуера и запозна присъстващите с основните му характеристики. Детайлно бяха представени възможностите за приложение; конфигуриране; диагностика; автоматичната синхронизация на данни между SIMATIC STEP 7 и WinCC flexible и еднократното въвеждане на данни, чрез които се елиминира появата на грешки и се пести инженерно време. Бяха разгледани и съобщенията за грешки, както и проектните специфики (Tips&Tricks). Волфганг Чапек обърна специално внимание и на опционалните пакети FDA, Sm@rt Access и Sm@rt Service. В рамките на форума бяха представени и новите HMI панели, подходящи както за индустриални приложения, така и за специфични отрасли - хранително-вкусова и фармацевтична промишленост. С подчертан интерес аудиторията проследи и филмът-референция на Сименс в текстилната промишленост от модния център Милано, Италия.
Top