РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сименс, сектор Индустрия, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сименс, сектор ИндустрияМалка инсталация с Голямо влияние В този проект от изключителна важност, Град Люксембург реконструира една от своите пречиствателни инсталации за отпадни води, в която бяха използвани най-съвременни технологии. Сименс взе значително участие за подобряване ефективността на целият процес на пречистване. Първоначално в Град Люксембург са оперирали две пречиствателни инсталации за отпадни води, една на юг и една на север от града. Северната пречиствателна станция се намира в квартала Beggen и е построена през 1970. От тогава стандартите за пречистена вода са повишени и инсталацията не отговаря на изикванията по отношения на капацитет и технология. В допълнение Град Люксембург планира да затвори втората пречиствателна инсталация и да използва инсталацията в Beggen дългосрочно. В заключение градът стартира проект за разширение и модернизация на инсталацията. По-голям капацитет – но на същата площ При разширението на инсталацията има едно голямо предизвикателство, а именно, че няма свободна площ за допълнително оборудване за пречистване понеже инсталацията се намира в жилищен квартал. Разположението на инсталацията изисква още да се изпълнят стриктни изисквания към контрола на миризма и емисии, за да се минимизира въздействието върху съседните жилищни райони. Град Люксембург решили този проблем чрез избор на технология, изискваща малка площ за пречиствателната инсталация. Швейцарската инженерингова компания Alpha Umwelttechnik, част от Veolia Water Solutions & Technologies, спечели в тръжна процедура през 2005 с концепция, включваща процес от компанията BiostyrTM, който използва биофилтрация вместо конвенционалните биобасейни за отстраняване на замърсяването. Biostyr е запазена марка на Veolia Water Solutions & Technologies. От 1980 BiostyrTM технологията се използват в пречиствателни инсталации и е доказала своята ефективност. Нормално инстлация по технологията на BiostyrTM изисква само 10 процента от площта на конвенционалните инсталации с биобасейни. За да се изпълнят стриктните изисквания за азот в заустването на река Алзет, инсталацията е проектирана с нитрификация-денитрификация и последващо стъпало денитрификация. За да се предпази от зловонни емисии, инсталацията е напълно изолирана и екипирана с огромни вентилационни и обработващи въздуха инсталации. Преди да се изхвърли в околната среда, въздуха се обработва в комплексен процес без използване на химически добавки. Проект на три фази без прекъсване на работа Друго изискване при този проект на разширение и модернизация беше съществувата инсталация за пречистване да остане в експлоатация през цялото време. В следствие на това проектът беше разделен на три фази, за да позволи постепенно превключване към новата технология. По време на фаза 1 входящ тръборовод, механическо пречистване, масло и пясъкозадъжателна камера бяха заменени с нова система. Довеждащата канализация е 17 метра под нивото на инсталацията и водата се изпомпва на два етапа, веднъж за първично пречистване и вторият път за биофилтрацията. По време на фаза 2 е изградена инсталацията за билогично пречистване. Тази фаза е завършена през 2010. По време на фаза 3 съществуващият басейн с активна утайка беше реконструиран. Съществуващата инсталация за обезводняване на утайката е запазена и е свързана към новата инсталация за пречистване. След завършване на проекта, инсталацията в Beggen има капацитет за пречистване 200000 е.ж., с което се покрива Град Люксембург със своите 80000 жители, а също така и отпадните води от съседните общини. Надеждността на контролно-измервателното оборудване, като например контрола на нивото с Multiranger, е критично за производителността на цялата инсталация в Beggen Решение от Сименс за максимална надеждност Цялата инсталация е оборудвана с контролери Simatic, които са свързани в Profibus мрежа. Всички контролери са проектирани в редундантен режим на работа с контролери S7-400H на механичното стъпало и биофилтрацията. Инсталацията за обезводняване на утайката е оборудвана с контролери S7-300. Simatic WinCC се използва за управление и мониторинг. Тази редундантна архитектура беше изрично изисквана от компанията оператор на инсталацията, т.к. времето за престой и безаварийната работа са изключително важни за пречиствателната инсталация. Siemens също достави и контролно-измервателното оборудване. Maрк Ламберт, ръководител на проекта, е изключително доволен от работата на магнито-индуктивните разходомери Sitrans F. За химическият анализ е използвано оборудване от Hach-Lange. Измерва се pH, амоняк и азот. “Надеждността на контролно-измервателното оборудване е критично за пречиствателните инсталации,” казва Ламберт, “и ние сме много доволни с използването на оборудване от Siemens и Hach-Lange.” С технологията от Siemens, инсталацията е отлично оборудвана и може да посрещние настоящите и бъдещи изиквания. Контролно- измервателни прибори и автоматизация Автоматизаци: • 7 Simatic WinCC операторски станции • Редундантна Ethernet мрежа със Scalance индустриални суичове • 4 архивни сървара (топъл резерв) Meханчино стъпало: • 2 Simatic S7-400H • 6 Simatic ET 200 Разпределена периферия • Редундантна комуникация чрез Profibus Биофилтрация: • 2 Simatic S7-400H • 6 Simatic ET 200 Разпределена периферия • Рeдундантна комуникация чрез Profibus Обезводняване на утайката: • 1 Simatic S7-400 • 6 Simatic S7-300 • 2 Simatic MP370 Операторски панели • 8 Simatic ET 200 Разпределена периферия Отдалечени станции: • Връзка чрез DSL с VPN, aвтоматизация с контролери Simatic S7-300 или S7-200 c Контролно-измервателни прибори: • 63 Sitrans P трансмитери за налягане • 64 Sitrans F M магнито-индуктивни разходомери • 39 Multiranger 100 ултразвукови нивомери • Химически анализ от Hach-Lange

Top