РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Синхрон - С, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5 , 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Синхрон - С20години системи за ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ n системи зa ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ n системи за ПОЖАРОГАСЕНЕ с ВОДА, ГАЗ, ВОДНА МЪГЛА, ПРАХ и ПЯНА

Top