РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Синхрон - С, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Синхрон - С22 години Защита на Живота и Имуществото ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ • ПРОЕКТИРАНЕ • УЗАКОНЯВАНЕ • ИЗГРАЖДАНЕ - Спринклерни инсталации - Системи за пожарогасене с газ, водна мъгла, прах, пяна - Системи за пожароизвестяване - Изготвяне на проекти по част „Пожарна безопасност” 1504 София, ул. Кракра 19 А; Tел.: 02/ 944 14 04, 0884 852 708 e-mail: synchron-s@synchron-s.com; web: www.synchron-s.com

Top