SMVE-България откри офис във Варна

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2007

На 26 февруари 2007 г. официално бе открит офисът във Варна на специализираната в проектиране и инсталиране на пречиствателни съоръжения фирма SMVE-България, съобщи за сп. Инженеринг ревю маркетинг директорът на фирмата. "Следваща стъпка в утвърждаване на позициите ни във Варна и региона е създаването на сервизна база и шоу-рум", заявяват от SMVE-България. Сред основанията си да инвестират в откриване на собствен офис във Варна, от SMVE-България посочват наличието на огромен брой потенциални клиенти.

"Законът за Черноморието е почти приет и в него е залегнало изискването, че ако даден обект не може да се включи към изградената канализационна инфраструктура, е задължен самостоятелно да изгради модулна пречиствателна станция за отпадните си води. Строителството на обекти в непосредствена близост до морето ги превръща в крайно нуждаещи се от пречистване на води, които могат да се заустват във водоприемник първа категория", коментира маркетинг директорът.

"Опитът на SMVE-България включва изграждането на пречиствателни станции с капацитет от 7 до 2000 еквивалент жители, но възможностите ни са много по-големи. За момента, условията в град Варна и в региона предполагат много добро развитие най-вече на пазара на модулни съоръжения за пречистване на отпадни води. Изграждането на по-големи като капацитет пречиствателни съоръжения ще се забави, поради бавното усвояване на структурните фондове на ЕС", допълват от фирмата.
Top