Софийска вода, Станислав Станев: Прилагаме най-модерните технологии за откриване на течове

Начало > В и К > Интервю > Сп. Инженеринг ревю - брой 2/2020 > 01.04.2020

Софийска вода, Станислав Станев: Прилагаме най-модерните технологии за откриване на течове | Инженеринг ревю, снимка 1

Станислав Станев, зам.-изпълнителен директор на Софийска вода, пред сп. Инженеринг ревю

Каква информация ще предоставя системата за наблюдение и управление на водата в София и как ще спомогне тя за оптимизирането на дейността Ви?

Благодарение на новата система, разработена от GSS (Global System Solutions), която успешно внедри в работата ни друг софтуер – ПЕГАС, специалистите на Софийска вода ще могат да наблюдават подадените водни количества във всички водомерни зони за последните 24 ч. До този момент получавахме тези данни на седмична база.

Системата ще сигнализира автоматично и при рязка промяна на количествата подадена вода. При тенденция за повишаване на разходените количества вода през нощта например, това вероятно означава скрит теч.

Дигиталната система разполага с мобилен интерфейс, който ще улесни екипите на терен. Чрез него те ще могат да проследят резултатите от работата си на място, но и да получат актуална информация за поведението на водопреносната мрежа в техните райони. Ще разполагаме и с данни за степента на ефективност на оперативната ни дейност – по-видими ще са измененията в подаваните водни количества при планирани спирания, промяна в схемата на водоснабдяване или захранване от алтернативно трасе. С всичко това целим по-бърза реакция и по-голяма проследимост на действията ни и предприетите мерки, както и по-добра приоритизация на усилията за намаляване на загубите.

 

Кои са приоритетните проекти от обявената инвестиционна програма за 2020 г.?

Традиционно основна част от инвестициите ни през 2020 г. са предназначени за рехабилитация и разширяване на мрежата в София, тъй като подземните съоръжения изискват сериозно финансиране. Планираме рехабилитация на над 40 км от мрежата, реконструкция на 2 км канализация и изграждане на още 2 км канализационна мрежа.

Сред основните проекти, които ще започнем тази година, са изграждането на нов довеждащ водопровод от Бистрица до Кокаляне, разширяване на канализационната мрежа в кв. “Модерно предградие” и с. Суходол. Вече започнахме и ремонт на част от водопровода по бул. “Сливница”. Паралелно и по план върви строежът на петия метан танк в пречиствателната станция за отпадъчни води край Кубратово.

 

Дигитализацията навлиза все повече и във водния сектор. Какви ще са ползите от тази тенденция за крайния потребител?

В контекста на бизнеса дигитализацията помага за по-бързите, по-лесни и по-качествени контрол и управление на активите и услугите. Що се отнася до ефекта върху крайния потребител, смятам, че най-големият плюс е времето, което технологиите спестяват. Умните водомери с дистанционно отчитане, които предлагаме, пестят време както на нашите служители, така и на клиентите ни, тъй като не е необходимо да чакат проверителя по график. Тази технология гарантира и достоверност на информацията – всеки клиент сам може да следи ежедневното си потребление на вода в реално време. По същата причина предлагаме и електронна фактура. Вместо купчини от пликове в пощенската кутия, клиентите ни получават фактурата си по имейл, веднага щом е генерирана в системата.

 

България регистрира високи загуби на вода. Какви технологии за откриване на течове във водопроводната мрежа прилагате?

Като част от групата Веолия, Софийска вода прилага всички мерки от международната практика. Редовно обменяме опит с колегите от Централна и Източна Европа. Използваме и най-модерната технология в сферата. Най-често за откриване на течове използваме акустична апаратура, чрез която “слушаме” мрежата под земята. В рамките на настоящия ни бизнес план започна и поетапното инсталиране на шумозаписващи логери. Те постоянно следят шумовете по мрежата и незабавно сигнализират при възникване на теч, още преди той да е станал видим и да получим сигнал от клиентите ни. Към момента разполагаме с над 100 такива, като тенденцията е тяхната бройка да се увеличи. Планираме инсталирането на устройствата в участъци от мрежата с висока степен на амортизация и висока честота на възникване на аварии.


Вижте още от В и К


Ключови думи: Софийска вода, Веолия, ПЕГАС, ВиК, шумозаписващи логериTop