Солтех, Георги Стоянов: Преминаването от 2D към 3D моделиране вече не е предизвикателство, а стандартен процес

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2019 • 05.11.2019

Солтех: “Преминаването от 2D към 3D моделиране вече не е предизвикателство, а стандартен процес.” | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Интервю с Георги Стоянов, приложен инженер в Солтех ЕООД

Споделете своя възглед за дигитализация на индустрията.

Дигитализацията е процесът, около който се обединяват компании по целия свят и припознават в него следващата революционна стъпка в индустрията. Тя прави процесите по-ефективни, по-надеждни и по-проследими, осигурявайки конкурентно предимство. Тя ви дава възможността да обработвате реални данни във виртуален свят. Можете да погледнете цялостния жизнен цикъл на едно изделие и да анализирате целия обем от данни и заобикалящите го процеси - от началото до самия край. Внедряването и употребата на инженерен софтуер е една неизменна стъпка по пътя към Индустрия 4.0.

 

Към кои индустрии е ориентирано внедряването на инженерен софтуер?

Към всички видове индустрии, защото дигитализацията е процес, обхващащ всички. Ако управител на компания успее да припознае ползите и стойността от внедряването и употребата на инженерен софтуер – това е първата крачка.

 

Какви са предимствата от преминаването към 3D проектиране?

Процесът на проектиране включва стъпки и инструменти на изграждане на дигитална репрезентация на обект или цялостен процес. Преминаването към 3D проектиране предоставя допълнителна комуникативност, което от своя страна открива много нови възможности в индустриалния свят:

  • Дава Ви възможност да усвоите технологии като 3D принтиране
  • Одобрения и корекции на дизайна стават изключително бързо и гъвкаво.
  • Имате възможност за визуализация на изделие от всеки един ъгъл и неговото действие в дигитална среда.
  • Оптимизирате производителността и дизайна на изделия чрез инженерен анализ/симулация, за да тествате дали отговарят на заложените изисквания.
  • Възможности за фотореалистично рендериране на продукти, които могат лесно да се споделят с Ваши доставчиции клиенти.

 

Сложен ли е процесът на преминаване от 2D към 3D проектиране? Как се осъществява той?

Преминаването от 2D към 3D трябва да се осъществява с разумно за Вашия бизнес темпо. Най-добрият начин е да започнете да изграждате новите си 3D проекти, използвайки Вашите текущи 2D данни за основа. Така продължавате да печелите от първоначалната си инвестиция, докато изучавате инструментите, които увеличават Вашата 3D производителност.

 

Кои софтуерни решения бихте препоръчал за прехода?

Софтуерът за 3D дизайн е разделен на множество модули и функционалности. В зависимост от инструментите, които са нужни за Вашето производство, можете да подберете най-подходящия за Вас пакет от функционалности. Софтуерното решение, което бих препоръчал за гладко и неусетно преминаване от 2D към 3D моделиране е Solid Edge, част от портфолиото с решения на Siemens Digital Industries Software. Спирам се на Solid Edge, защото софтуерът има заложена програма за преминаване от 2D към 3D моделиране с включено ръководство за процеса. Преминаването от 2D към 3D моделиране вече не е предизвикателство, тъй като има ясно описани стъпки за постигане на плавно преминаване. Съществуват два инструмента, които са изключително познати и интуитивни за служители, които идват от света на 2D чертането. Първият е хибридното 2D/3D моделиране, което позволява трансформацията на един 2D чертеж в съвсем ново 3D изделие. Другият инструмент е синхронната технология за дизайн. Тя позволява дори въвеждането на кадри без опит в процеса на изглаждане на 3D модели. Също така можете да се възползвате от безплатен 45-дневен пробен период, което позволява на фирмите да се запознаят със софтуера преди планиране на инвестицията.

 

Какво предстои и какво да очакваме занапред в усъвършенстването на проектантските процеси?

Разработването и усъвършенстването на софтуерите за дизайн е изключително динамично. В една бъдеща дигитализирана производствена среда инженерните чертежи може да са излишни, благодарение на цялостната дефиниция, базирана на модела (model based definition). Съпътстващата изделието информация ще бъде интегрирана в 3D изделието. Това включва материал, геометрия на изделието, чертеж, анотации и таблици, CAM програма за производство, както и CMM програма за 3D координатно измерване на изделието. Със сигурност в следващите години ще станем свидетели на въвеждане на иновации и екипът на Солтех ще продължава да подкрепя индустрията чрез предоставяне на решения и експертиза; организация на събития и провеждане на обучения.

 


 

 

 

www.soltec.bg

 

 


Вижте още от Машини


Top