РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Спектри, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СпектриSPECTR!
Специалистите по шум и вибрации

• Системи за мониторинг на абсолютни,
   относителни вибрации и процес параметри
• Мониторинг и контрол на ротационни
   и възвратно-постъпателни индустриални машини
• Виброметри, модулни стационарни системи за виброконтрол,
   компютърни интегрирани системи за вибродиагностика
• Комплексни услуги за дистанционно наблюдение и диагностика
• Платформа за мониторинг на вибрациите
   Setpoint® от ново поколение

Bruel & Kjaer Vibro избра СПЕКТРИ ЕООД
за представител в България!

София – 1421 п.к. № 39
Студентски Комплекс, ул. Баку 5А, офис 5-2, 3
Т.: 02/963 04 64, 963 2633
Ф.: 02/963 1074
spectri@spectri.net
office@spectri.net


Top