РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2010 > Старт ИнженерингСтарт Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Старт Инженеринг„Старт Инженеринг” АД клон Бургас Търсен и желан инженерингов партньор ПРЕДСТАВЯНЕ Старт Инженеринг АД е основана през 1990 г. като наследник на Пусково –наладъчно управление, бивш клон на държавния холдинг СО Монтажи. Дружеството е с 100% частен капитал. Клон Бургас е едно от най-големите и бързо развиващи се поделения на фирмата. Тук е изградена и модерна Производствено складова база в Южна промишлена зона в гр. Бургас с обща разгъната площ над 3000 м2. В клона работят над 80 души на постоянен трудов договор, от които 25% са кадри с инженерно образование, а останалите са със средно специално техническо образование. Всички те работят в специализирани по производствени направления колективи с общо оперативно управление осъществявано от т.нар. Екип по качество включващ ръководителите на отдели. Централният офис с площ 270 м2 се намира в централната част на гр.Бургас и в него е съсредоточено административно –оперативното ръководство на клона, офертния и търговския отдел с прилежащ магазин за продажба на ел.апаратура и компоненти. В центалния офис и производството са изградени два центъра за данни (date servers ) с VPN връзка между тях. Има и визуална връзка с цеховете с IP камери достъпни и управлявани през Интернет. В дружеството има внедрена и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2008 по всички основни направления от дейността му. Днес смело можем да твърдим че имаме необходимия капацитет / материален и човешки ресурс / да изпълним всякакви производствени задачи от сферата на фирмената дейност. ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ Дружеството извършва инженерингови услуги в областите : - П-во и разпределение на ел.енергия –ниско,средно и високо напрежение - Автоматизирани системи за управление на технологични процеси в различни индустриални направления, като химия, металургия, енергетика, преработваща промишленост, сградни решения за автоматизация - климатизация Нашата цел е да предлагаме обекти „под ключ” – проектиране, д-ка и производство на оборудване, монтаж и въвеждане в експлоатация. Основни направления в инженеринговата ни дейност са : 1. Проектиране – Екип от висококвалифицирани инженери изготвят проекти по части Ел и АП на базата на лицензиран специализиран софтуер за CAD /CAE проектиране – E PLAN Electric Р8,AUTOCAD, SOLIDWORKS 2. Производство на ел.табла Н.Н.- Фирмата предлага на пазара широка гама от такива изделия – типовотествани разпределителни уредби и МСС, релейни табла, табла за автоматизация, контрол и управление, пултове и др. а ) Производство на типовотествани разпределителни уредби и моторконтрол центрове - 0,4 кв, до 6300А, с разделителна форма 2,3,4 и степен на защита IP 30-54 За последните години „Старт инженеринг” АД се утвърди на българския пазар като един от най-големите лицензирани производители на Типовотествани разпределителни уредби (Рower control center - PCC) и Мотор контрол центрове (МСС) основно от продуктовата гама на General Electric – фамилията SEN Plus. Усвоени са уредби с напълно изваждаеми модули (fully withdrawable) намиращи приложение в промишлени инсталации с непрекъснат цикъл на производство, изискващи подмяната или ремонта на модулите да става без изключване на уредбата. Произвеждаме уредби с частично изваждаеми т.нар. „ plug in” по отношение на захранващите шини модули, намиращи приложение в непрекъсваеми производства,на места, където се допуска времето за подмяна на модулите да е по-голямо и не се изисква „контролно положение” за тест на схемите. За производства където технологичния процес позволява прекъсване, предлагаме уредби с фиксирани модули при които подмяната на модулите се извършва само при изключена уредба. Произвеждаме и „интелигентни ” МСС с управление по комуникация или програмируем операторски панел. б) Производство на релейни табла За нуждите на енергетиката предлагаме разработен релеен шкаф с 19” модули с различна големина (U), разположени на въртяща се рама с удобен достъп до елементите.Шкафът е с предна прозрачна врата и две плътни задни врати. в) производство на широк спектър пултове, командни табла, табла автоматизация3. Ретрофит на уредби СР.Н. – изработка на нови релейни отсеци с вторична комутация и преработка колички с подмяна на стари маломаслени прекъсвачи СР.Н. с нови вакуумни. В последните години Старт Инженеринг се наложи на пазара на средното напрежение като надежден инженерингов партньор на водещите фирми производители на такова оборудване. Имаме изпълнени проекти за ретрофит с апаратура от : Сименс, Шнайдер , АББ и др.известни и представени в България фирми. 4. Монтажни и пусково-наладъчни работи Дружеството има дългогодишни традиции и натрупан богат опит в изграждане и наладка на промишлени обекти. Монтажните и пусково –наладъчни екипи, ръководени от опитни специалисти са в състояние да отговорят и на най-високите изисквания на нашите клиенти за качество и бързина на изпълнение на поръчките. Мобилността и добрата инструментална екипировка в добавък към високата компетентност на нашите специалисти са надежна гаранция за професионално изпълнение на задълженията ни по договорите с нашите клиенти. За това красноречиво говорят добрите отзиви и референции за вече изпълнени отговорни проекти. 5. Търговия с ел.апаратура от водещи фирми Отделно от инженеринговите проекти, дистрибутираме ел.апаратура от водещи фирми като GE, SCHNEIDER ELECTRIC,RITTAL, PHOENIX CONTACT , KLAUKE, LAPP KABLE, CIRCUTOR,ЕТА и др. Поддържаме на склад с 500 м2 разгъната площ над 1500 налични артикула от гореизброените фирми производители. 6. Транспорт и логистика Разполагаме с 20 нови фирмени автомобила произведени след 2002 г., от които 5 лекотоварни ( 1,5 т), 10 микробуса, 3 леки,1 пикап, 1 товарен(6т). Имаме изградена система с GPS контрол на фирмените автомобили следяща моментната им локация. Благодарение на това предлаганите от нас стоки и услуги достигат бързо и навреме до нашите клиенти. Сертфикати за дейността Дружеството има сертификати от : - ТЮФ РЕЙНЛАНД за въведена и поддържана система за управление на качеството ISO 9001:2008 - БСА - за орган за контрол тип С за цялата гама електротехнически измервания свързани с дейността ни. - БКР за ремонт на корабно ел.обзавеждане и производство на ел.табла за кораби - Инспекцията за държавен технически надзор - за поддържане и ремонт на съоръжения с повишена опасност- парни и водогрейни котли,съдове под налягане,тръбопроводи,кранови съоръжения. - Камарата на строителите в България – за участие в строежи от енергийната инфраструктура, високо строителство с прилежащата инфраструктура, транспортна инфраструктура и благоустройство,хидротехнически съоръжения и опазване на околната среда. - Дженерал Електрик – за асемблиране на типово тествани уредби SEN PLUS на GE - Шнайдер Електрик за асемблиране на типово тествани табла PRIZMA Р,G Международно сътрудничество Дружеството поддържа добри международни контакти с много външни фирми производители на техника в областите Енергетика, Автоматизация, Екология и др. Наши специалисти ежегодно участват в организирани курсове и семинари за повишаване на квалификацията си и запознаване с най–новите технически продукти на пазара. Имаме натрупан няколоко годишен опит в съвместно производство на табла управления за швейцарската фирма „Шалтаг”. Списък с по - значими изпълнени проекти за 2005-2010 г. : - реконструкция на п/ст 205 6/0,4 кв в п-во АВД на Лукойл Нефтохим Бургас - реконструкция на п/ст 225 6/0,4 кв в п-во Каталит.Крекинг на Лукойл Нефтохим Бургас - реконструкция на п/ст 239 6/0,4 кв в п-во ВИК на Лукойл Нефтохим Бургас - реконструкция на п/ст 224 0,4 кв в п-во Катал.Кракинг на Лукойл Нефтохим Бургас - изграждане на п/ст 006 0,4 кв в п-во СКА на Лукойл Нефтохим Бургас - д-ка типовотествана разпределителна уредба 4000 (А) за Челопеч Майнинг - д-ка типовотествано МСС 762 за Челопеч Майнинг - изграждане присъединяване към НЕК на 6 бр. когениращи мощности в Топлофикация Бургас - ремонт и модернизация на 25 т. кран в пристанище Бургас - доставка на МСС за мелница Сливен - доставка на МСС за мелница в с. Церковски - доставка на МСС за завод за Биогорива в с. Горна Малина - изработка на релейни шкафове с ЦРЗ за НЕК – п/ст София Запад. - изработка на релейни шкафове с ЦРЗ за НЕК – п/ст София Юг. - изработка на релейни шкафове с ЦРЗ за НЕК – п/ст Металургична. - Д-ка и въвеждане на инвертори за управление на ролганзи в Металург.комбинат Дебелт. - Изграждане на SKADA система за у-ние за Воден блок 9 в Лукойл Нефтохим Бургас. - Ретрофит на п/ст 401 – страна 6 кв в Лукойл Нефтохим Бургас. - изработка на разпределителни уредби за Сънсет Ризорт Поморие - изграждане климатизация на п/ст 205 в Лукойл Нефтохим Бургас - изграждане на трафопост, разпред.уредба и ел.инсталации в Бизнес център „Кондоско” - изграждане на ел.инсталации на ваканц.селище в м. Диньов гьол –Царево - ретрофит на килии 20 кв в п/ст „Василико” –Царево - Наладка по част Ел. и АП и въвеждане в действие на новоизградено п-во СКА и РОК в Лукойл Нефтохим Бургас. - Наладка по част Ел. и АП и въвеждане в действие на новоизградено п-во МДА в Лукойл Нефтохим Бургас -- Наладка по част Ел. и АП и въвеждане в действие на новоизградено п-во Нова Газова Сяра в Лукойл Нефтохим Бургас -- Наладка по част Ел. и АП и въвеждане в действие на модернизирани инсталации в п-ва Каталитичен Крекинг, АД5, АД4, ВД2, ХО 2, ХО3,ХО4, Нефтобаза Росенец,ТЕЦ в Лукойл Нефтохим Бургас - изграждане на ел.инсталациите ,направа МСС, наладка по част Ел. и АП на съоръженията в Сметище за депониране на твърди отпадъци край Созопол, изградено по програма ИСПА. - направа МСС за Сметища за депониране на твърди отпадъци край Русе и Силистра, изграждани по програма ИСПА. -изграждане на ел.инсталациите на обект : Направа подвижен покрив на летен театър в Бургас. - изграждане на 7 нови станции за катодна защита на 5 бр. продуктопроводи от Лукойл Нефтохим Бургас до Нефтобаза Росенец Краткосрочни цели ( 1-3 год.) пред Дружеството : 1. Достигане и утвърждаване на Лидерска позиция на пазара в Република България за Инженерингови услуги чрез повишаване на конкурентността на предлаганите от нас стоки и услуги. 2. Повишаване мотивацията на работещите специалисти във фирмата. Дългосрочни цели (3-5 год.) 1. Международно партниране с водещи европейски фирми в изпълнение на Инженерингови проекти за трети страни. 2. Кооперирано производство с водещи европейски фирми на специализирани изделия като типовотествани табла за нуждите на европейския пазар и др..

Top