СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД реализира успешно иновативен проект в СПСОВ "Кубратово" - СОФИЙСКА ВОДА АД

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 9/2016 • 13.01.2017

СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ АД реализира успешно иновативен проект в СПСОВ  | Инженеринг ревю, снимка 1

Фирма "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД изпълни качествено и в съкратени срокове работите по договор за инженеринг с предмет: „Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на система за подаване на въздух в биобасейните на СПСОВ "Кубратово".

В обхвата на договора са включени проектиране, доставки, различни строително-монтажни дейности и въвеждане в експлоатация.

Основно предизвикателство пред реализирането на проекта бе демонтажа на две стари въздуходувки и монтажа на новите - четири броя турбокомпресори върху съществуващите строителни конструкции и изпълнението на новите въздухопроводи през технологичните отвори в тях, при спазване на изискванията на "СОФИЙСКА ВОДА" АД и без нарушаване на технологичния процес на работа на пречиствателната станция.

За постигането на максималната заложена в договора енергийна ефективност са монтирани четири броя турбокомпресори тип HST40 на фирмата SULZER, подходящи за системи за подаване на въздух в биобасейни в пречиствателни станции за отпадъчни води.

Благодарение на иновационната технология за високоефективен електродвигател с постоянни магнити (разработен от Хелзинкския технически университет) и дигитално управляеми електромагнитни лагери, турбокомпресорът ABS HST40, предлага отлична оптимизация по отношение консумирана електро енергия - доставено количество въздух.

Ефективността на HST40 гарантира в най-голяма степен следните показатели:
• ниска консумация на ел.енергия;
• значително намаляване на експлоатационните разходи;
• намаляване времето за престой от изключване поради откази;
• липса на охладителна система;
• липса на мазителна система;
• факторът на мощност (cos Ж) е 0,98, благодарение на което отпада необходимостта от използване на ККУ.

Техническите характеристики на турбокомпресора HST40-300-1-H-4 включват: захранващо напрежение 400 VAC; входна мощност 300 kW; максимален ток Ima 470 A; минимален дебит ~6 000 Nm3/h; максимален дебит 14 000 Nm3/h; обхват на регулиране 43%-100%; максимални обороти 18 000 rpm; тегло 1950 kg; околна работна температура -10°С - +45°С; максимално излъчван шум 68 dB(A).

В комплектацията на турбокомпресора е включено специално устройство с акумулаторни батерии за поддържане на електромагнитните лагери при отпадане на захранващото напрежение, до спиране на двигателя.

Осъществява се мониторинг на основните параметри, а именно: относителен дебит в %; входящо налягане kPa; изходящо налягане kPa; изходна честота Hz; въртящ момент Nm; ток на двигателя А; напрежение на двигателя V; температура на двигателя °С; температура на инвертора °С; температура на входящ въздух °С; температура на изходящ въздух °С; температура на охлаждащ въздух °С; входяща мощност kW; диференциално налягане на филтъра kPa; дебит в Nm3/h; дебит в m3/h; масов дебит kg/s.

Захранващите кабели са тип NYCWY 3х150+70 mm2 - по два в паралел. Тъй като управлението на двигателите е чрез честотни инвертори, факторът на мощност е ~1.

Всички изводи в главните табла, захранващи новите въздуходувки, са оборудвани с подходяща защитна апаратура, както и с мрежови анализатори с клас на точност 0,5, отговарящ на изискванията на Техническото задание.

Всеки един от компресорите се управлява от собствено PLC, като на таблото за местно управление има сензорен дисплей. Автоматичното групово управление на компресорите, в зависимост от заданието, получено от SCADA, е реализирано чрез отделно табло (MCU).

Чрез него се осъществява връзката със съществуващата SCADA система, за да бъдат визуализирани всички параметри на компресорите - графично и цифрово. Управлението - ръчно или автоматично на дебита на въздух се осъществява също през PLC.

На изхода на всяка въздуходувка е монтиран нов клапан за въздух с електрическо задвижване, който се управлява от PLC-то на системата.

Благодарение на иновативната система на лагеруване, базирана на принципа на магнитна левитация, всеки компресор след стартиране може да достигне максимални обороти в рамките на до 5 sec, а в рамките на една минута може да бъде осъществен цикъл от 30 старт/стоп-а.

Всеки един от компресорите е оборудван с дебитомер за измерване на количеството въздух, подавано в биобасейните.

Не на последно място, освен техническите параметри на доставеното оборудване, от значение за "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД е и признанието за цялостното изпълнение на проекта от "СОФИЙСКА ВОДА" АД:
"...По време на изпълнението на строително-монтажните работи екипът на "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ " АД демонстрира безупречна организация, при спазване на нормите по здравословни и безопасни условия на труд, вътрешните правила и ред на работата, а всички дейности бяха изпълнени в периода 15 септември - 30 ноември 2016 г.

В процеса на 72 часовите проби при експлоатационни условия, бяха постигнати резултати, по-добри от предварително декларираните от "СТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД параметри и заложени от наша страна в Договора, благодарение на високия професионализъм и експертност при изготвянето на техническото им предложение.

С настоящата референция потвърждаваме, че "CТАРТ ИНЖЕНЕРИНГ" АД разполага с нужния опит, ресурс и високо квалифициран персонал, способен да предостави висококачествена комплексна инженерингова услуга. Това ни дава основание Дружеството да бъде желан и надежден партньор в бъдещи проекти..."


 

 

София 1220, ул. Локомотив №3
тел.: 02/ 936 03 73; факс: 02/ 931 07 68
office@starteng.com; www.starteng.com


Вижте още от Автоматизация


Top