Роботизирани металообработващи комплекси от РАИС

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5/2017 • 24.07.2017

Роботизирани металообработващи комплекси от РАИС | Инженеринг ревю, снимка 1


Осигуряват висока производителност, абсолютна точност при изпълнение, гарантирано качество и прецизност на изработката.

Като водещ у нас производител на металорежещи машини с ЦПУ, РАИС е познат с иновативността си и стремежа към внедряване на последните технологии в разработките си.

През последните години РАИС съсредоточава вниманието си върху създаването на роботизирани комплекси, което според управителя на фирмата - инж. Нишан Бъздигян, съвсем не е новост в промишленото производство в България.

"Първоначално започнахме с дооборудване на наши машини с робот, но впоследствие достигнахме до изграждане на роботизиран комплекс от няколко машини, които се обслужват изцяло с роботи", разказва той.

Въпреки че такива системи са внедрявани и ползвани и в миналото, днес намаляването на работната ръка в България, както и стремежът към по-голяма ефективност в производството налагат на все повече производители търсене на решения за изграждане на роботизирани комплекси.

"Във фирма РАИС сме изградили два роботизирани комплекса. Ползите за нас от внедряването им са неизмерими. Благодарение на тях ние много точно планираме производствения процес и успяхме да повишим ефективността в участъците, където ги използваме. Убедени сме, че сме направили една разумна инвестиция с внедряването на роботите в производството ни", допълва инж. Бъздигян.

Фирма РАИС вече има няколко реализации на роботизирани комплекси, които разработва за свои клиенти - това са комплекси от по няколко металорежещи машини, обслужвани от един или няколко роботи.

"Нашето предимство е, че ние предлагаме решения за цялостно производство на изделия и натрупвайки известен опит във въвеждането на роботизирани комплекси, вече предлагаме и

система за управление на производството
която е свързана онлайн с машини и роботи в производството, както и със съответните автоматизирани складове и отделите по планиране и управление и сервиз.

Всичко това допринася за надеждност на производството, по-висока производителност, дава възможност за прогнозиране на аварии и като краен резултат клиентът получава производствен модул, а понякога и цяло предприятие, което никога не спира производственият си цикъл, а това е мечта за всеки инвеститор", разказва управителят на българското предприятие за производство на металорежещи машини.

Сред предимствата, които той още изтъква, е това, че боботизираните комплекси са решение, което позволява и автоматично диспечиране и дистрибутиране, с което значително се намаляват разходите за комуникации, предотвратява се и инцидентно изтичане на данни и информация, което се случва при наличие на субективен фактор.

"Всеки процес от работата на една машина може да бъде роботизиран - било това подаване на материал, зареждане на детайл в машината, изваждане на готов детайл, подреждане на изработената продукция, придвижването є до складов участък - всичко зависи от заданието на клиента", допълва инж. Бъздигян.


Отвъд роботизацията

Наред с роботизирането на производствения процес, инженерите от фирма РАИС работят интензивно и в други иновативни направления. "Конкуренцията налага постоянно да работим в посока увеличаване скоростите на обработка, подобряване на комуникацията с машината, наблюдаване на производствения процес от произволна точка в света чрез интернет, различни автоматизации при обслужване.

Все повече производители се опитват да адаптират оперирането с машината така, че то да е по-достъпно чрез даване на възможност на крайния клиент сам да изгражда собствени менюта и функции.

Машините на РАИС са с последно поколение системи за ЦПУ - те позволяват чрез интернет връзка специалистът да може да види дисплея на машината. Този бърз достъп до данните осигурява бързо идентифициране на възникнал проблем, съкращава времето за реакция, а оттам - и разходите.

В дигиталния свят, в който живеем, в света на облачните технологии, на цифровите модели и интернет комуникациите - машиностроенето не е това, което беше - и заради възможността да видите цифров модел на вашата машина, преди да е произведена, да тествате целия производствен процес онлайн, да осигурите робот до машината - всичко това е една нова реалност, в която успешно се развиваме", заявява инж. Нишан Бъздигян.

 


 

 www.rais-bg.com


Вижте още от Машини


Top