СТАТИИ С РЕДАКТОР Пепа Петрунова

Начало

Пепа Петрунова

Пепа Петрунова

Редактор

  • Завършва специалност "Журналистикa" в СУ "Св. Климент Охридски";

 

  • Заема длъжността редактор "Списания" от 2013 г.;

 

  • Разполага с над 15 години опит в разработването на оперативни материали и технически статии в широк кръг от тематични области.

 

Пепа Петрунова в LinkedIn

Сензори за индустриални роботи
Индустриалните роботи използват множество различни сензори, които гарантират ефективната им, прецизна и безопасна работа. Особено стриктни са изискванията към сензорните технологии, интегрирани в колаборативни, мобилни и автономни системи, кои споделят общо пространство с хора без предпазни ограждения ... още
Машини за кримпване
Кримпването е ключова задача в редица производствени и инсталационни приложения в сферата на електротехниката. На пазара се предлагат както широка гама ръчни инструменти и полуавтоматични системи за тази цел, така и богат асортимент от изцяло автоматизирани машини, които предлагат множество предимства по отношение на скоростта, качеството и обема на работа ... още
Енкодери за тежки работни условия
Работната среда в редица промишлени отрасли се характеризира с наличието на екстремни температури, влага, интензивно запрашаване, вибрации, химикали и разнородни замърсители. Агресивните условия могат да не само да компрометират изправното функциониране на чувствителни електромеханични устройства като енкодерите, но и да им нанесат сериозни щети ... още
Интегра Пластикс, Росен Цанков: Системите за автоматично сортиране са сред основните оръжия в битката с пластмасовите отпадъци
В специално интервю за изданието управителят на завода на Интегра Пластикс в гр. Елин Пелин разкрива детайли относно най-иновативните технологични решения в съоръжението ... още
Неопет, Петър Атанасов: Разработихме и наложихме на пазара конкурентно и достъпно решение от най-висок клас
В интервю за изданието управителят на компанията разказва за предимствата и приложенията на най-новия фирмен продукт - комплектния трансформаторен пост тип MTSM36C5 ... още
Осветителни техники и технологии в системите за машинно зрение
Качеството и техниката на осветяване, както и прилагането на подходяща осветителна технология, са от ключово значение за надеждността на визуалната инспекция, изпълнявана посредством системи за машинно зрение в индустрията ... още
Съвременни решения за мониторинг на индустриални помпи
Експертите от бранша изчисляват, че за ремонти на помпено оборудване се отделят цели 7% от общите разходи за поддръжка на индустриалните съоръжения, а неизправности в помпите са причина за 0,2% от загубите в процесните индустрии. Това са обратими разходи, които могат да бъдат сведени до минимум с внедряването на ефективно решение за онлайн мониторинг на състоянието на помпите ... още
Индустриални хладилни и фризерни стаи – възможности за конфигуриране
Хладилните и фризерни стаи са предпочитано решение за съхранение на хранителни и други малотрайни продукти в редица индустриални приложения с различен мащаб. В практиката се използват два основни типа конфигурации: готови цели стаи за вграждане (тип “plug-in”) и т. нар. “сплит” модели ... още
Подвесни пултове за управление
Подвесните пултове за управление на индустриални оперативни вериги, включително на машини, конвейери, подемно-транспортна техника, роботи, производствени и монтажни линии и други типове технологично оборудване, осигуряват удобство и безопасност при контрола и мониторинга на съответните приложения ... още
Системи за проследяване в реално време (RTLS)
Редица ключови приложения в производството, складовата, дистрибуционната дейност и логистиката изискват прецизно динамично проследяване в реално време на различни типове инструменти, високоповдигачи, превозни и товарни средства, мобилно тестово и измервателно оборудване, преносими инструменти и др. За целта все повече предприятия залагат на съвременни дигитални RTLS (Real-Time Location Systems) платформи ... ощеОЩЕ АКЦЕНТИ
Кондициониране на въздуха в ХВП

Кондициониране на въздуха в ХВП

Изложените на производствената среда хранителни продукти изискват да се отдели специално внимание на безопасността им и на качествените параметри на въздуха ... още
Автоматизирана обработка на листов материал

Автоматизирана обработка на листов материал

Машините с автоматична смяна на инструмента редуцират времето за настройка почти до 0, а по принцип този процес може да отнеме ... още

Top