Рекламни публикации на Стимар

Начало > Рекламни публикации на СтимарСтимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043office@stimar.com

ОБОРУДВАНЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ФАКТОРА НА МОЩНОСТТА

Комплектни кондензаторни уредбиНиско Напрежение

Реактори за компенсация капацитивнатамощност на дълги кабели 20 kV и на фотоволтаични централи

Комплектни кондензаторниуредби Средно Напрежение

Активни Филтри за Хармоници

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.com

КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНАМОЩНОСТ - cos(phi).АКТИВНИ ФИЛТРИ за хармоници

ЗАЩИТА ОТ МЪЛНИИ И ПРЕНАПРЕЖЕНИЯУРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕЛ.МРЕЖИ

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043office@stimar.com

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.comСофиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comКомпенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЕлектронни Части и КомпонентиУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.comСофиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comКомпенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЕлектронни Части и КомпонентиУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.com

КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНАМОЩНОСТ - cos(phi).АКТИВНИ ФИЛТРИ за хармоници

ЗАЩИТА ОТ МЪЛНИИ И ПРЕНАПРЕЖЕНИЯУРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕЛ.МРЕЖИ

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043office@stimar.com

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.com

КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНАМОЩНОСТ - cos(phi).АКТИВНИ ФИЛТРИ за хармоници

ЗАЩИТА ОТ МЪЛНИИ И ПРЕНАПРЕЖЕНИЯУРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕЛ.МРЕЖИ

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043office@stimar.com

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.com

КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНАМОЩНОСТ - cos(phi).АКТИВНИ ФИЛТРИ за хармоници

ЗАЩИТА ОТ МЪЛНИИ И ПРЕНАПРЕЖЕНИЯУРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕЛ.МРЕЖИ

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043office@stimar.com

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.com

УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕЛ.МРЕЖИ

› МНОГОКАНАЛНИ ЕЛЕКТРОМЕРИ› УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ПАРАМЕТРИТЕ на ел. мрежи› ЕНЕРГИЙНИ АНАЛИЗАТОРИ с EN50160 доклади

› ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ, анализ и контрол на ел. енергията› УЕБ БАЗИРАН СОФТУЕР за създаване на отчети за консумираната енергия, трендове и др.КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНА МОЩНОСТ - cos(phi).АКТИВНИ ... още

Стимар

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.com

Софиябул. Рожен №2БGSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЕлектронни Части и КомпонентиУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2Б

GSM: +359 888 977 043

e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).

Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2Б

GSM: +359 888 977 043

e-mail: office@stimar.com

... още
Стимар

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2Б

GSM: +359 888 977 043

e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2Б

GSM: +359 888 977 043

e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР 1 ЕООДwww.stimar-bg.com

Софиябул. Рожен № 2БGSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!Нека бъде изпълнена с успехи и щастие за всички!

Компенсация на реактивна мощност. Филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Мрежови анализатори

... още
Стимар

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

... още
Стимар

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2Б

GSM: +359 888 977 043

e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2Б

GSM: +359 888 977 043

e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi).Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2Б

GSM: +359 888 977 043

e-mail: office@stimar.com

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.comСофиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни и пасивни филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.comСофиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни и пасивни филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни и пасивни филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

... още
Стимар

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни и пасивни филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

... още
Стимар

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни и пасивни филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

... още
Стимар

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни и пасивни филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

Поздравяваме ви с настъпващите коледни празници!

... още
Стимар

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни и пасивни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

... още
Стимар

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

... още
Стимар

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни филтри за хармоници

Защита от мълнии и пренапрежения

Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

СТИМАР ЕООД

www.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.comСофиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.comСофиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.com

Софиябул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.comСофиябул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност - cos(phi). Активни филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com

Фирма "СТИМАР" пожелава на всички Весело посрещане на Коледните и Новогодишните празници!

Компенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияМрежови анализатори

... още
Стимар

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.comСофиябул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.comКомпенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.comСофия, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comКомпенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЕлектронни Части и КомпонентиУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

Стимар

... още
Стимар

www.stimar-bg.com

София

бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

www.stimar-bg.comСофия, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comКомпенсация на Индуктивна и Капацитивна енергияЕлектронни Части и КомпонентиУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

www.stimar-bg.comСофия, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comФирма "СТИМАР" пожелава на всички Весело посрещане на Коледните и Новогодишните празници!Компенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

www.stimar-bg.com

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com

Компенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comwww.stimar-bg.comКомпенсация на Индуктивна и Капацитивна енергияВъншна и вътрешна мълниезащитаУреди за измерване параметрите на ел. мрежиМТП Пловдив, палата 10изложение ЕЛТЕХ

... още
Стимар

www.stimar-bg.comСофия, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comКомпенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comwww.stimar-bg.comКомпенсация на Индуктивна и Капацитивна енергияЕлектронни Части и КомпонентиУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.comСофия, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comКомпенсация на Индуктивна и Капацитивна енергияЕлектронни Части и КомпонентиУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

www.stimar-bg.comСофия, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comКомпенсация на реактивна мощност. Филтри за хармонициЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

... още
Стимар

Компенсация на Индуктивна и Капацитивна енергияЗащита от мълнии и пренапреженияУреди за измерване параметрите на ел. мрежи

София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comwww.stimar-bg.com

... още
Стимар

Компенсация на Индуктивна и Капацитивна енергияЕлектронни Части и КомпонентиУреди за измерване параметрите на ел. мрежиСофия, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comwww.stimar-bg.com

... още
Стимар

Компенсация на Индуктивна и Капацитивна енергияЕлектронни Части и КомпонентиУреди за измерване параметрите на ел. мрежиСофия, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comwww.stimar-bg.com

... още
Стимар

Компенсация на Индуктивна и Капацитивна енергияЕлектронни Части и КомпонентиУреди за измерване параметрите на ел. мрежиСофия, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comwww.stimar-bg.com

... още
Стимар

СТИМАР ЕООДwww.stimar-bg.comЗаповядайте на изложбения щанд на "СТИМАР" ЕООД по време на Международния Технически Панаир в Пловдив от 28 Септември до 03 Октомври 2015г. в палата № 8 , ет. 1София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.comУреди за измерване параметрите на ел. мрежиЗащита от мълнии и пренапрежения

... още
Стимар
София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com Компенсация на Индуктивна и Капацитивна енергия Защита от мълнии и пренапрежения Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com www.stimar-bg.com Компенсация на реактивна мощност за ВЕЦ с асинхронни генератори ... още
Стимар
Компенсация на реактивна мощност Външна и вътрешна мълниезащита София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com www.stimar-bg.com ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД Външна и вътрешна мълниезащита Компенсация на реактивна мощност София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com www.stimar-bg.com ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД Външна и вътрешна мълниезащита Компенсация на реактивна мощност София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com www.stimar-bg.com ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД www.stimar-bg.com Компенсация на Индуктивна и Капацитивна енергия Активни и Пасивни филтри за хармоници Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи София, бул.Рожен №2БGSM: +359 888 977 043e-mail: office@stimar.com ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД www.stimar-bg.com София, бул.Рожен №2Б, GSM: +359 888 977 043, e-mail: office@stimar.com Компенсация на реактивна мощност Защита от мълнии и пренапрежения на фотоволтаични централи Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи ... още
Стимар
КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНА ЕНЕРГИЯ ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА МЪЛНИЕЗАЩИТА ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ www.stimar-bg.com Mail: office@stimar.comр GSM: +359 888 977 043 ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД www.stimar-bg.com София, бул.Рожен №2Б, GSM: +359 888 977 043, e-mail: office@stimar.com Компенсация на реактивна мощност Защита от мълнии и пренапрежения на фотоволтаични централи Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи ... още
Стимар
София, бул.Рожен №2б GSM: +359 888 977 043 e-mail: office@stimar.com www.stimar-bg.com EMC ФИЛТРИ ОТ EPCOS AG, ГЕРМАНИЯ SineFormer® технологията се използва, когато е желателно да се освободи от екраниране кабелите на двигателяSine-wave филтрите за дълги кабели на двигатели намаляват: - реактивна мощност, - шумове на двигателя - загуби от вихрови токове породени от паразитните капацитети Редуцират изискванията за филтриране на входа на преобразувателите ЗАЩИТА ОТ МЪЛНИИ ... още
Стимар
АКТИВНИ И ПАСИВНИ ФИЛТРИ ЗА ХАРМОНИЦИ - Компенсация на реактивна енергия - Компенсация на електрически мрежи с хармоници - Пасивни филтри за хармоници- Активни филтри за хармоници - Антирезонансни реактори - Кондензаторни батерии - Динамична компенсация - Специални капацитивни контактори - Регулатори на реактивна мощност АНТИРЕЗОНАНСНИ РЕАКТОРИ София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com ... още
Стимар
София, бул.Рожен №2Б, GSM: +359 888 977 043, e-mail: stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com - Компенсация на реактивна енергия - Компенсация на електрически мрежи с хармоници - Пасивни филтри за хармоници- Активни филтри за хармоници - Антирезонансни реактори - Кондензаторни батерии - Динамична компенсация - Специални капацитивни контактори - Регулатори на реактивна мощност АНТИРЕЗОНАНСНИ РЕАКТОРИ ... още
Стимар
София, бул.Рожен №2Б, GSM: +359 888 977 043, e-mail: stimar@infotel.bg Компенсация на реактивна енергия Активни и пасивни филтри за хармоници Антирезонансни реактори Трифазни реактори за компенсация на реактивна мощност за фотоволтаични паркове ... още
Стимар
София, бул. Рожен №2Б, тел.: +359 2 836 7543, факс: +359 2 936 0968 stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com Компенсация на реактивна енергия - Силови кондензатори - Високоволтови кондензатори - Кондензатори за индукционни пещи EPCOS AG, Германия - Антирезонансни реактори - Активни и пасивни филтри за хармоници - Реактори за компенсация на капацитивна енергия ... още
Стимар
Трифазни реактори за компенсация на реактивна мощност за фотоволтаични паркове Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи София, бул.Рожен №2Б, GSM: +359 888 977 043, e-mail: stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com ... още
Стимар
Трифазни реактори за компенсация на реактивна мощност за фотоволтаични паркове Защита от мълнии и пренапрежения на фотоволтаични централи Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи София, бул.Рожен №2Б, GSM: +359 888 977 043, e-mail: stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД София, бул. Рожен №2Б, тел.: +359 2 836 7543, факс: +359 2 936 0968 stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com Заповядайте на щанда ни по време на Международния Панаир в Пловдив: 30 Септ - 05 Окт 2013г. Палата №8, ет.1, щанд L2 Компенсация на реактивна енергия - Силови кондензатори - Високоволтови кондензатори - Кондензатори за индукционни пещи EPCOS AG, Германия Енергийни анализатори и софтуер ... още
Стимар
Доставка и монтаж на Трифазни реактори за компенсация на реактивна мощност за Фотоволтаични Паркове Енергийни анализатори и софтуер за измерване параметрите на електрически мрежи Заповядайте на щанда ни по време на МТП Пловдив: от 30. 09 до 05. 10 палата 8, ет. 1, щанд L2 София, бул. Рожен №2Б, тел.: +359 2 836 7543, факс: +359 2 936 0968 stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com ... още
Стимар
София, бул.Рожен №2Б, GSM: +359 888 977 043, e-mail: stimar@infotel.bg Трифазни реактори за компенсация на реактивна мощност за фотоволтаични паркове Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи www.stimar-bg.com ... още
Стимар
Трифазни реактори за компенсация на реактивна мощност за фотоволтаични паркове Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи София, бул.Рожен №2Б, GSM: +359 888 977 043, e-mail: stimar@infotel.bg ... още
Стимар
Трифазни реактори за компенсация на реактивна мощност за фотоволтаични паркове Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи София, бул.Рожен №2Б, GSM: +359 888 977 043, e-mail: stimar@infotel.bg ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД www.stimar-bg.com София, бул.Рожен №2Б, GSM: +359 888 977 043, e-mail: stimar@infotel.bg Трифазни реактори за компенсация на реактивна мощност за фотоволтаични паркове Защита от мълнии и пренапрежения на фотоволтаични централи ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД www.stimar-bg.com София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: stimar@infotel.bg Компенсация на реактивна мощност Трифазни реактори за компенсация на капацитивна мощност за фотоволтаични паркове ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД www.stimar-bg.com София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: stimar@infotel.bg Компенсация на реактивна мощност Трифазни реактори за компенсация на капацитивна мощност за фотоволтаични паркове Фирма СТИМАР пожелава на своите клиенти ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ! ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД www.stimar-bg.com София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: stimar@infotel.bg Компенсация на реактивна мощност Трифазни реактори за компенсация на капацитивна мощност за фотоволтаични паркове ... още
Стимар
Заповядайте на изложбения щанд на "СТИМАР" ЕООД по време на Международния Технически Панаир в Пловдив от 24 до 29 Септември 2012г. в палата № 8, ет. 1 Компенсация на реактивна мощност Трифазни реактори за компенсация на капацитивна мощност за фотоволтаични паркове Заповядайте на изложбения щанд на "СТИМАР" ЕООД по време на Международния Технически Панаир в Пловдив от 24 ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД www.stimar-bg.com София, бул.Рожен №2Б GSM: +359 888 977 043 e-mail: stimar@infotel.bg Компенсация на реактивна мощност Трифазни реактори за компенсация на капацитивна мощност за фотоволтаични паркове ... още
Стимар
София, бул. Рожен 2Б тел.: +359 2 836 7543 факс: +359 2 936 0968 КОМПЕНСАЦИЯ НА РЕАКТИВНА МОЩНОСТ Производител: EPCOS AG, Германия - Коригиране фактора на мощността - Компенсация на ел. мрежи с хармоници - Кондензаторни батерии, капацитивни контактори, разрядни реактори, регулатори на cos? и други. - Кондензатори СрН и за индукционни пещи ... още
Стимар
Компенсация на реактивна мощност Производство: EPCOS AG, Германия Външна и вътрешна мълниезащита Производство: DEHN+Sohne, Германия София, бул. Рожен 2Б тел.: +359 2 836 7543 факс: +359 2 936 0968 ... още
СТИМАР
София, бул. Рожен №2Б, тел.: +359 2 836 7543, факс: +359 2 936 0968 stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com - Коригиране фактора на мощността - Динамична компенсация - Компенсация на ел. мрежи с хармоници - Изработка, доставка, монтаж на ККУ - Кондензаторни батерии, капацитивни контактори, разрядни реактори, регулатори на cos? ... - Кондензатори СрН - SMT индуктори, RF дросели и др. Производство: EPCOS ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД София, бул. Рожен №2Б, тел.: +359 2 836 7543, факс: +359 2 936 0968 stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com - Коригиране фактора на мощността - Динамична компенсация - Компенсация на ел. мрежи с хармоници - Изработка, доставка, монтаж на ККУ - Кондензаторни батерии, капацитивни контактори, разрядни реактори, регулатори на cos? ... - Кондензатори СрН - SMT индуктори, RF дросели и др. Производство: ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД София, бул. Рожен № 2Б, тел.: +359 2 836 7543, факс: +359 2 936 0968 www.stimar-bg.com - Коригиране фактора на мощността - Динамична компенсация - Компенсация на ел. мрежи с хармоници - Изработка, доставка, монтаж на ККУ - Кондензаторни батерии, капацитивни контактори, разрядни реактори, регулатори на cos? ... - Кондензатори СрН - SMT индуктори, RF дросели и др. Производство: EPCOS ... още
Стимар
- Коригиране фактора на мощността - Динамична компенсация - Компенсация на ел. мрежи с хармоници - Изработка, доставка, монтаж на ККУ - Кондензаторни батерии, капацитивни контактори, разрядни реактори, регулатори на cos?, - Кондензатори СрН - SMT индуктори, RF дросели и др. Производство: EPCOS AG, Германия - Проектиране, доставка, изграждане на мълниезащитни, заземителни инсталации и системи за защита от ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД Електронни части и компоненти Сензори за налягане и температура Трансмитери и трансдюсери SineFormer филтри за честотни управления Филтри за електромагнитна съвместимост Варистори, разрядници, цера диоди NTC и РТС термистори бул. Рожен 2Б, тел: +359 2 836 7543 факс: +359 2 936 0968 e-mail: stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД Електронни части и компоненти Сензори за налягане и температура Трансмитери и трансдюсери SineFormer филтри за честотни управления Филтри за електромагнитна съвместимост Варистори, разрядници, цера диоди NTC и РТС термистори ... още
Стимар
Стимар офис София бул. Рожен № 2Б, тел.: +359 2 836 75 43 факс: +359 2 936 0968 офис Ловеч ул. Акад. Иширков № 10 тел.: +359 68 604 319 факс: +359 68 604 319 GSM: +359 888 977 043 stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com - Коригиране фактора на мощността - Динамична компенсация - Компенсация на ел. мрежи с хармоници - Изработка, доставка, ... още
Стимар
- Коригиране фактора на мощността - Динамична компенсация - Компенсация на ел. мрежи с хармоници - Изработка, доставка, монтаж на ККУ - Кондензаторни батерии, капацитивни контактори, активни и пасивни филтри за хармоници - Високоволтови кондензатори _Еднофазни и трифазни компенсирещи реактори за компенсация на захранващи кабели и мрежи. - Продуктова гама обхваща приложения за мрежи ниско и ... още
Стимар
СТИМАР ЕООД Духът на перфекционизма Коригиране фактора на мощността Динамична компенсация Компенсация на ел. мрежи с хармоници Изработка,, доставка, монтаж на ККУ Кондензаторни батерии, капацитивни контактори, активни и пасивни филтри за хармоници Високоволтови кондензатори Защита на информационни системи Защита от пренапрежения за машини с CNC управление Защита на програмируеми логически контролери PLC Офис София бул. Рожен 2Б тел.: +359 2 836 7543 инж. Атанас ... още
Стимар
- Коригиране фактора на мощността - Динамична компенсация - Компенсация на ел. мрежи с хармоници - Изработка, доставка, монтаж на ККУ - Кондензаторни батерии, капацитивни контактори, активни и пасивни филтри за хармоници - Високоволтови кондензатори - Проектиране, доставка, изграждане на мълниезащитни, заземителни инсталации и системи за защита от пренапрежения - Проектиране, изграждане на мълниезащита на фотоволтаични системи Офис ... още
СТИМАР
Сензори за температура Сензори за медицински термометри Сензори за налягане с корпус от StS Сензорни чипове за налягане PTC термистори за ниво SineFormer филтри за честотни управления SineWave филтри за дълги кабели на двигатели Филтри за електромагнитна съвместимост Сензори за климатични системи Сензори за измерване атмосферното налягане Измервателни уреди Регулатори на cos? ... още

Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Фирмени публикации на Стимар
Top