РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 9, декември 2013 > РЕКЛАМИ В Брой 9, 2013 > СтимарСтимар, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2013

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СтимарСофия, бул. Рожен №2Б, тел.: +359 2 836 7543, факс: +359 2 936 0968 stimar@infotel.bg www.stimar-bg.com Компенсация на реактивна енергия - Силови кондензатори - Високоволтови кондензатори - Кондензатори за индукционни пещи EPCOS AG, Германия - Антирезонансни реактори - Активни и пасивни филтри за хармоници - Реактори за компенсация на капацитивна енергия

Top