Студено, студено... топло, топличко...

Начало > Редакционен коментар > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2011

ПОДОБНИ СТАТИИ

Като че минусовите проценти при сравняване състоянието на българската индустрия (и не само на нея) с предходни периоди станаха нещо съвсем нормално. Низходящото й развитие вече не прави впечатление никому и не е обект на коментар, включително и на редакционния на сп. Инженеринг ревю. Обаче… данните на официалния български източник на статистически данни – Националния статистически институт, за развитието на промишлеността у нас бележат лекичко затопляне - от септември 2010 г. до юли 2011 г.  трендът вече не е минусов. Въпреки че ръстът е мижав, особено сравнен с нивата опреди кризата, голямата дупка на графиките, която нарисува 2009 г., май изглежда зад нас….
Съгласно публикуваните от НСИ в началото на този септември данни, "календарно изгладеният индекс на промишленото производство" е с 6.2% повече през юли 2011 в сравнение с юли миналата година. Този ръст не говори за нищо гладко в трудното битие на заводите днес, тъй като през февруари 2011 производството беше нараснало с 15.4%. Но е показател, че за предприятията, реализиращи 97% от оборота на цялата промишленост у нас, нещата като цяло започват да се затоплят.
Според същия доклад на националната статистика, през юли най-топло е в било в добивната промишленост, където ръстът спрямо миналата година е цели 10.3%. В минната и добивна индустрия, която в началото на тази година беше Във фокус на списание Инженеринг ревю, най-постоянен е ръстът на сектор добив на въглища, който от началото на годината демонстрира завидни нива на растеж, с пик през април – 101.6% индекс на промишлено производство. Добивът на метални руди едва през юли излезе на плюс (5.7%), след месеци с двуцифрен спад, което специалистите обясняват с реализация на задържана продукция вследствие на ниски към момента борсови цени на металите.
Друг сектор, който традиционно се радва на топъл климат, е енергетиката с възход към юли т.г. от 22.3% спрямо началото на отчитането на този индекс през 2005 г. Според НСИ, производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е със 7.4% повече през този юли, в сравнение с миналогодишния. Преработващата промишленост е нагоре с близо 6%, респективно.
Най-голям мраз цари в производството на текстил
(-16.6% през юли 2011 спрямо юли 2010), като текстилната промишленост у нас произвежда едва 63.8% от нивата, достигнати през 2005 г. Рецесията в цигарената индустрия, точно в навечерието на приватизацията на Булгартабак, е с индекс за юли 2011 от -8.3%. Много ледено е положението в секторите Ремонт и инсталиране на машини и оборудване – спад с 32.3%, като минусът там е за пети пореден месец.
В контраст със студа в тези сектори, НСИ публикува данни за рекорден месечен износ от 3,59 млрд. лв. през юли 2011 г., като ръстът на годишна база е с 21%, докато вносът расте с 14% на годишна база до 3,49 млрд. лв. Налице е излишък по търговския баланс в размер на 99 млн. лв. за юли 2011 г., като в последните три години е бил минус и то голям (-1,5 млрд. лв. за юли 2008 г.) Тазгодишният юлски износ е първият, който надвишава експорта от юли 2008.
Изглежда има мотиви за отлепянето от дъното на блатото. Но е добре да не скачаме пред коня, защото скоро няма пак да бъде 2008 г., а пък Сорос вещае втора финансова криза, този път с епицентър Европа….


Ключови думи: българкса индустрия, статистикаTop