РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Т и Д Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Т и Д Инженеринг
“Т и Д Инженеринг” ЕООД
Варна 9010, п.к. 243, ж.к. “Изгрев” 865
тел.: 052/ 312 100, факс: 052/ 312 658,
e-mail: datt@mnet.bg, office@tid-engineering.bg

• Специализиран модулен софтуер за управление на подемни съоръжения;
• Изграждане на системи за мониторинг за предаване на данни в реално време на ВЕИ;
• Изграждане на системи за телеуправление и телемеханика за ВЕИ;
• Изграждане на SCADA системи;
• Реконструкция и модернизация на подстанции;
• Разработка на специализиран софтуер;
• Инженерингова дейност в областта на електротехниката, енергетиката и индустрията.


www.tid-engineering.bg


Top