РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Тапфло, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Тапфлоtapflo
All about your flow

www.tapflo.bg

ПНЕВМАТИЧНИ МЕМБРАННИ ПОМПИ
САНИТАРНА И ИНДУСТРИАЛНА СЕРИЯ

САНИТАРНИ ЦЕНТРОБЕЖНИ ПОМПИ

ПОМПИ С ГЪВКАВО РАБОТНО КОЛЕЛО

ЗЪБНИ И РОТАЦИОННИ ЛОУБ ПОМПИ

САНИТАРНИ ВЕНТИЛИ И АРМАТУРА

ХОМОГЕНИЗАТОРИ

ЦЕНТРОБЕЖНИ, ВАРЕЛНИ И ВИНТОВИ ПОМПИ

 


Тапфло ЕООД
ул. Майор Горталов №17
1618 София
България
office@tapflo.bg
Тел./факс: +359 (0) 2 974 18 54

www.tapflo.bg

 


Top