TBS системи за мълниезащита и защита от пренапрежения

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2019 • 12.04.2019

Около два милиона мълнии годишно падат в една средноевропейска държава, а тенденциите са възходящи. Те попадат както в безлюдни местности, така и в гъсто населени райони и поставят в риск хора, сгради и техника. Само от пренапрежения щетите годишно възлизат на стотици милиони евро. Причина за това е и наличието на многобройни чувствителни електрически уреди, които са неизменна част от нашето ежедневие. А те са особено податливи на пренапрежения и трябва да бъдат защитавани също толкова добре, колкото са защитавани и самите сгради.

OBO Беттерманн е сред най-опитните и реномирани прозводители на системи за мълниезащита и защита от пренапрежение в световен мащаб. Принципът на мълниезащита в четири направления заляга в добре организираната система, която е единственaта ефективна защита, схематично представляваща следния модел:

1. На първо ниво в авангарда са УЛОВИТЕЛИТЕ на ОБО със способност безопасно да прихванат мълнии в диапазона до 200 000 А, които биват отведени от отводителите в заземителната инсталация. Системите уловители и отводители на ОБО предлагат разнообразни решения за почти всяко приложение – от взривоопасни инсталации за био-газ до високочувствителни фотоволтаични системи и електроцентрали.

2. Щом токът от мълнията достигне ЗАЗЕМИТЕЛИТЕ в заземителната инсталация, 50% от енергията се отвежда в земята. В същото време заземителните инсталации са свързващото звено със защитните устройства, например пренапреженовите защити.
Според вида сграда се подбира и съответната заземителна инсталация. ОБО разполага с подходящите системи, както за мълниезащитно заземяване, така и за фундаментна заземителна инсталация.

  • Сертифицирани според IEC 62561 (VDE 0185-561) елементи
  • Решения за всички видове заземления: фундаментно, с външен контур, дълбоко, равнинно
  • Заземителни системи за всеки вид приложение и монтаж от мълниезащитно заземяване до изравняването на потенциала.

3. Важна част са СИСТЕМИТЕ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА. Те служат за безопасно разпределяне на енергията.


 

www.obobettermann.bg

 

 

 


Вижте още от Електроапаратурa


Top