РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Тех Индустри България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Тех Индустри БългарияSTART IT CLEAN

гр. Пловдив
бул. Марица 154
info@techindustrybg.com
+359 (32) 34 25 55

www.techindustrybg.com

Tech Industry
INDUSTRIAL SOLUTIONS

UVC ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА 99% УНИЩОЖАВАНЕ НА ВИРУСИ И БАКТЕРИИ
И ПРИЛОЖЕНИЕ ДОРИ В РАБОТЕЩИ ПРОИЗВОДСТВА

• Дезинфекция на въздух
• Дезинфекция на повърхности
• Дезинфекция на процесни води
• Дезинфекция в аспираторни
и климатични системи

 


Top