Технически семинар на Данфосс и НАСА-Д

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2009

Събитието представи новости в направленията „Топлофикационна автоматика" и „Системи за отопление и регулиране" на Данфосс

 

   На 26 май т. г. в залата на Учебен център на Националния институт по метеорология и хидрология се проведе съвместен семинар на направленията на Данфосс „Топлофикационна автоматика" и „Системи за отопление и регулиране", и фирма НАСА-Д. На семинара присъстваха партньори на Данфосс и дистрибутора им НАСА-Д, специализирани предимно в областта на климатичната техника. Лектори на събитието бяха инж. Красимир Богданов и инж. Георги Георгиев от направление „Топлофикационна автоматика", както и инж. Ивайло Ахчиев от направление „Системи за отопление и регулиране" на Данфосс.
Сред основните акценти в семинарната програма бяха най-новите технически решения на Данфосс за управление на хидравличния баланс в големи топло-охладителни системи, както и новите продукти в областта на радиаторните термостати и безжичното управление на отоплението. Обърнато бе внимание и на решенията за индивидуално управление на потреблението по апартаменти и измерването на консумираната топлинна енергия.
Присъстващите специалисти имаха възможност да се запознаят с интересен референтен проект за управление на климатични камери с честотен преобразувател, тип VLT HVAC Drive, и управляващи трипътни вентили. Проектът е разработен от НАСА-Д с продукти на Данфосс. "Задвижването VLT HVAC Drive осигурява пълна информация за консумацията на енергия, благодарение на което лесно се откриват ниско ефективните компоненти в една НVАС система. Преобразувателят може лесно да се настрои да избягва честотни диапазони, в които включените вентилатори създават резонанс във вентилационната система. Това намалява времето за инсталиране и износване на системата", заяви г-н Лесичков съуправител на НАСА-Д.
Новият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top