РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 8, ноември 2021 > РЕКЛАМИ В брой 8, 2021 > ThingsLogThingsLog, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2021

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ThingsLogПЕСТЕТЕ ЕНЕРГИЯ. ПЕСТЕТЕ ПАРИ. СЛЕДЕТЕ
КОНСУМАЦИЯТА НА ТОК, ВОДА И ГАЗ В РЕАЛНО ВРЕМЕ.

ГЪВКАВИ РЕШЕНИЯ ЗА УМНА КОНСУМАЦИЯ
И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ThingsLog е интелигентна IoT платформа за мониторинг на
потреблението на вода и енергия от бизнеса. Платформата следи
и различни параметри на средата. Наблюдавайте в реално време
потреблението и получавайте аларми за отклонения от нормата.

√  Дистанционно наблюдение;
√  Дистанционен отчет;
√  Профил на консумация;
√  Аларми за нетипична консумация;
√  Достъп през уеб портал и /или мобилно приложение.

ЗАЩО СМАРТ МОНИТОРИНГ?
√  Следите и анализирате консумацията на ресурси
√  Прогнозирате потреблението
√  Без първоначални инвестиции
√  Кратък срок на внедряване
√  Откривате своевременно неочаквани проблеми, кражби
     и аварии и пестите разходи


THINGSLOG

ИНТЕЛИГЕНТНА ПЛАТФОРМА ЗА МОНИТОРИНГ
НА РЕСУРСИ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

 

 Top