РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ТМК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: ВиК ИНФРАСТРУКТУРА, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТМКСистема за електролитно производство на хлор ХЛОРОГЕН е устройство за електролитно производство на хлор под формата на разтвор на натриев хипохлорид на мястото на консумация на дезинфекциращото вещество. Системата е безопасна, лесна за използване, изисква минимална поддръжка и е напълно автоматизирана. Приложението на ХЛОРОГЕН е многоаспектно: хлориране на вода, хлориране на отпадъчни води, хлориране на басейни, дезинфекция в хранително-вкусовата промишленост, избелване на хартии и тъкани и др. ХЛОРОГЕН има предимство пред класическите системи за обработка на питейна вода, т.к. не замърсява околната среда и елиминира проблема с транспортирането и съхраняването на хлора. В процеса на работа не се освобождават хлорни изпарения. Системата е с елементарна конструкция и напълно автоматизирана работа. Главните й компоненти са мембранни помпи, анализатор на остатъчния хлор и индикаторен електрод за хлора. Основната част на съоръжението е електролизатор с електроди, в който разтвореният (3%) разтвор на сол се преобразува електролитно в 1.4% разтвор на натриев хипохлорид без да се изпуска хлор в атмосферата. Налична е и опционна част за дозиране на хипохлорида във водата. Осигурена е пълна автоматизация на процеса, като устройството предлага възможност и за дистанционен контрол. ХЛОРОГЕН е най-евтината технология за дезинфекция на вода, предлагана на пазара. За производството на 1 кг. хлор съоръжението изразходва около 3 кг. сол и 4 киловатчаса електроенергия.


Top