РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Transfer Multisort Electronik, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Transfer Multisort ElectronikTRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK
ГЛОБАЛЕН ДИСТРИБУТОР НА ЕЛЕКТРОННИ ЧАСТИ

tme.eu


ПОЛУПРОВОДНИЦИ
СИСТЕМИ EMBEDDED И IOT
ОПТОЕЛЕКТРОНИКА
И3ТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА
ПАСИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
КОНЕКТОРИ
ПРЕДПА3ИТЕЛИ И 3АЩИТИ
ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ И ИНДИКАТОРИ
И3ТОЧНИЦИ НА 3ВУК
РЕЛЕТА И КОНТАКТОРИ
ТРАНСФОРМАТОРИ И ФЕРИТНИ СЪРЦЕВИНИ
ВЕНТИЛАТОРИ, ОХЛАЖДАЩИ И ОТОПЛ. СИСТЕМИ
И3ТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ
ПРОВОДНИЦИ И КАБЕЛИ
МЕХАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ
КУТИИ
АВТОМАТИКА
ПНЕВМАТИКА
СЕРВИ3НО ОБОРУДВАНЕ
АВТОАУДИО
КОМПЮТЪРНИ АКСЕСОАРИ
РОБОТИКА И И3ГРАЖДАНЕ НА ПРОТОТИПИ

ВИЖТЕ ОФЕРТАТА ОТ БЛИ30
300 ООО ПРОДУКТА, ДОСТЬПНИ
НА ЕДНО МЯСТО

ВРЕМЕ НА ДОСТАВКА
САМО 3А 1 ДЕН!

Transfer Muitisort Elektronik Sp. z о.о.
tel. +48 42 645 54 44, export@tme.eu

Седалище на фирмата:
Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

Офис сградата на фирмата:
Rozalii 1 93-351 Łódź, Polska

facebook.com ТME.eu
youtube.com/ТMEiectroniComponent
linkedin.com/company/1 350565
lnstagram.com/tme.eu
twitter.com/tme_eu

www.tme.eu


Top