РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Transfer Multisort Electronik, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Transfer Multisort ElectronikTME
Electronic Components
tme.eu

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK
ГЛОБАЛЕН ДИСТРИБУТОР НА ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ

OMRON
Най-добрите решения за автоматика

Захранващи
устройства S8VK
и Честотни
инвертори Q2V

Създадени с мисъл за бъдещето

Transfer Muitisort Elektronik Sp. z о.о.
tel. +48 42 645 54 44, export@tme.eu

Седалище на фирмата:
Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polska

Офис сградата на фирмата:
Rozalii 1 93-351 Łódź, Polska

facebook.com ТME.eu
youtube.com/ТMEiectroniComponent
linkedin.com/company/1 350565
lnstagram.com/tme.eu
twitter.com/tme_eu

www.tme.eu

 


Top