РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Трансимпекс България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Трансимпекс БългарияХайде, елате да сравним цени и качество! компоненети за електрически табла и прахови бои Централен офис и производствен комплекс: 7200 Разград, PK 120 бул. Априлско възстание 2Б тел.: 084/ 660 460, 662 705, 662 173 факс: 084/ 660 458, 661 917 e-mail: transimpex@mbox.contact.bg www.intecoindustrial.com

Top