РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 3, Май 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 3, 2011 > Це Це Ес БългарияЦе Це Ес България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Це Це Ес БългарияCCS - България ООД 1309 - София бул. “K. Величков” 149-151 тел.: (+359 2) 822 01 86 факс: (+359 2) 822 01 06 e-mail: ccsbg@ccsbg.com http://www.ccsbg.com Ръчни, преносими и дистанционни лазерни броячи на частици във въздух и течности. Системи за мониторинг на чистите стаи във фармацевтични производства, здравни заведения и микроелектрониката. Калибриране на лазерни броячи на частици. Преносими пробовземачи и стационарни системи за пробовземане за микробиологичен анализ Аерозолни генератори, разреждащи системи и специализиран софтуер за квалификация на чисти помещения и филтърни тестове Апаратура за определяне на съдържание на органични вещества (TOC) в чисти и свръхчисти води

Top