РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > ТТ ПЛЮСТТ ПЛЮС, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ТТ ПЛЮСПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: ТТ Плюс ООД София 1700, бул. Симеоновско шосе 106, тел.: 02/ 860 11 32, 860 12 41, 860 12 51 факс: 02/ 860 12 70, GSM: 0888 50 43 55 tt@tt-bg.com, www.tt-bg.com ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДИ Сфери на приложение: обработка на скални материали мрамори и гранити обработка на инертни материали строителство на тунели производство цимент, керамика, стъкло, гума, масло и олио

Top